Ocena brak

ZARANIE, tygodnik

Autor /andzi Dodano /06.04.2012

ZARANIE, tygodnik, wyd. w Warszawie 1907-15, pod redakcją M. Miłguj-Malinowskiego. Pismo przeznaczone dla mas chłopskich, głosiło postępowe idee demokr. i niepodległościowe, walczyło o podniesienie poziomu wiedzy rolniczej wśród chłopów. Duży nacisk kładziono na zagadnienie spółdzielczości i walkę z klerykalizmem na wsi. Z. było ośrodkiem ruchu lud. w Królestwie (zw. też ruchem zaraniarskim); do współpracowników należeli wybitni działacze lud.: J. Piliński (Adamowicz), J. Bojko, J. Dziubińska, I. Kosmowska, T. Nocznicki oraz m. in. M. Dąbrowska (artykuły na temat społ. sytuacji proletariatu wiejskiego i miejskiego). Pismo wspierali ponadto liczni (ok. 400) korespondenci, także wśród wychodźców polonijnych z krajów Europy, obu Ameryk, zwł. z Brazylii. W dziale lit. zamieszczali utwory pisarze lud. (W. Kowalski, W. Pieślak, K. Sawczuk), drukowano też m. in. poezje Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Kasprowicza, Konopnickiej, utwory Orkana. Ukazywały się dodatki, m. in. dla młodzieży „Świt - Młodzi idą" (1911-14), dla rodziców i nauczycieli „Sprawy Szkolne" (1912-14). W1915 władze carskie dokonały wielu aresztowań wśród „zaraniarzy" i zamknęły Z.

W. PIĄTKOWSKI Dzieje ruchu zaraniarskiego, W. 1956; W. STANKIEWICZ Czasopiśmiennictwo ludowe w Królestwie Polskim, W. 1957; I. TUROWSKA-BAROWA Polskie czasopisma o wsi i dla wsi, W. 1963

Podobne prace

Do góry