Ocena brak

Zaprawa

Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012

1) w architekturze i budownictwie mieszanina
jednego lub kilku spoiw, piasku i wody, tworząca
piast, masę służącą do spajania cegły, kamienia i in. materiałów bud., spoinowania (—> spoina), wyprawiania
ścian zewn. i wewn. (tzw. tynk), oraz do
wykonywania detali i rzeźb arch. {—> narzut); niekiedy
z dodatkiem innych materiałów (np. grysik kam.,
mika) stosowana w celu uzyskania dekor. faktury.
Rozróżnia się dwa zasadnicze typy z.: powietrzne,
twardniejące tylko na powietrzu (spoiwa: glina,
wapno gaszone, gips); hydrauliczne, twardniejące
na powietrzu i w wodzie (spoiwa: wapno hydrauliczne,
cementy); do z. powietrznych dodawano
niekiedy domieszki (np. popiół wulkaniczny, puzzolana)
nadające im własności hydrauliczne.

W zależności
od użytego spoiwa rozróżnia się z.: gliniano-
-piaskowe (używane np. z dodatkiem sieczki do
budowy ścian glinobitych), wapienne, gipsowe, gipsowo-
wapienne i cementowe;

2) grunt, w technikach
mai. warstwa sporządzana najczęściej z roztworu klejowego,
kredy, gipsu, barwnika, nakładana na —>
podłoże malarskie (płótno, drewno itp.), spełniająca
częściowo rolę zabezpieczającą koloryt malowidła
przed prześwitywaniem koloru podłoża. Daw. z
reguły gruntowano także papier pod większość
technik rysunkowych.

Podobne prace

Do góry