Ocena brak

Zapobieganie przeciążeniom w czasie pochylania się, prostowania i podnoszenia przedmiotów z ziemi

Autor /endriu Dodano /20.12.2012

Pochylanie się, sięganie rękami do ziemi, podnoszenie przedmiotów i wiele innych czynności życiowych człowiekajest związane ze zginaniem i prostowaniem tułowia. Ruchy te sąjednymi z najczęściej wykonywanych aktywnych czynności kręgosłupa. Są one jednocześnie ruchami szczególnie obciążającymi kręgosłup lędźwiowy, zwłaszcza gdy łączą się ze zgięciem bocznym lub rotacją tułowia. Aby mimo tego były one bezpieczne i nie powodowały uszkadzających przeciążeń, natura wyposażyła organizm człowieka w, opisane w części I książki, mechanizmy ochronne.

Przypomnę, że najważniejsze z nich to:

• współudział w czynności zginania i prostowania kręgosłupa, zginania i prostowania stawów kończyn dolnych;

• napinanie mięśni brzucha;

• tłocznia brzuszna.

Aby mogły być one elementem ochronnym dla kręgosłupa, musząbyć: po pierwsze powszechnie znane a po drugie - wykorzystywane w życiu codziennym.

Jak więc w praktyce zachowywać się, aby chronić kręgosłup przed przeciążającym działaniem ruchów zginania i prostowania tułowia? W postępowaniu należy przestrzegać następujących zaleceń:

• zawsze, jeśli jest to możliwe, ruch pochylania łączyć z przykucnięciem, a w przypadku dolegliwości kręgosłupa starać się to robić (przykucnąć) z usztywnionym kręgosłupem;

• przy pochylaniu bez przykucnięcia pomagać sobie podparciem rękąo kolano lub stojący obok przedmiot. Podpierać się należy zarówno w fazie zginania, jak i prostowania, (ryc.4. 19.);

• w przypadku konieczności pochylania z prostymi kolanami starać się najpierw świadomie napiąć mięśnie brzucha, a potem wykonać zgięcie tułowia. Podobnie prostowanie z pozycji pochylonej poprzedzić należy napięciem mięśni brzucha. Podczas pochylania z prostymi kolanami zaleca się zginać tułów od góry w dół, segment po segmencie, (ryc.4.20.). Rozkłada to ciężar górnej części ciała na kolejne odcinki kręgosłupa. Niekorzystnejest zginanie usztywnionego w całości tułowia i tym samym obciążanie wykonywanym ruchem tylko najniższego segmentu kręgosłupa. Podobnie, przy prostowaniu z pozycji pochylonej, korzystniejsze jest „odwijanie" zgiętego kręgosłupa od dołu do góry, segment po segmencie. Zdecydowanie nie należy prostować całego tułowia jako jednej płaszczyzny! I w tym przypadku, w prawidłowym wykonaniu powyższego ruchu, ogromnie pomagają napięte mięśnie brzucha;

• unikać łączenia ruchu zginania i prostowania tułowia z rotacją lub zgięciem bocznym. Powoduje to zwielokrotnienie obciążeń kręgosłupa. Przed pochyleniem zawsze starać się stanąć twarzą na wprost obiektu wykonywanej czynności. Podczas ruchu prostowania należy najpierw wyprostować się całkowicie, a dopiero następnie, już z prostym kręgosłupem, obrócić w zamierzonym kierunku;

• pamiętać, że każdy, nawet najbardziej błahy ruch tułowia, (np. pochylenie się po kartkę papieru) będzie znacznie bezpieczniejszy, gdy wykonamy go świadomie, z przygotowaniem układu mięśniowego. Przeciążają zwłaszcza ruchy spontaniczne, nagłe, szarpiące, wykonywane bez świadomej kontroli (np. zrywanie się po spadający przedmiot);

• każdą przewidywaną pracę związaną ze zginaniem i prostowaniem tułowia poprzedzić „rozgrzewką" układu mięśniowego, jak sportowiec przed zawodami.

Podobne prace

Do góry