Ocena brak

Zapłodnienie

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

Proces zapłodnienia poprzedza zaplemnienie, czyli bezpośredni kontakt komórki jajowej z plemnikami. W tym czasie komórka jajowa pod wpływem hialuronidazy zawartej w nasieniu oraz wydzieliny komórek jajowodu zostaje uwolniona z przylegających do niej komórek wieńca promienistego (coronci radiata). Zjawisko to nosi nazwę denudacji jaja. Po denudacji komórka jajowa otoczona jest tylko osłonką przejrzystą (zona pellucida), do której przylegają plemniki. Jeden z plemników wchodzi w tzw. reakcję akro-somalną, wydzielając ze swego akrosomu hialuronidazę, akrosynę, ne-uraminidazę i fosfatazę kwaśną. Enzymy te ułatwiają penetrację plemnika poprzez błonę przejrzystą do komórki jajowej.

Po wniknięciu jednego plemnika do komórki jajowej zachodzą w niej reakcje biochemiczno-fizy-czne, uniemożliwiające wnikanie pozostałych plemników. Dzięki tym reakcjom zapłodnienie jaja ludzkiego ma charakter mono-spermiczny (jednoplemniko-wy). Po wniknięciu plemnika kończy się II podział komórki jajowej z wydaleniem drugiego ciałka kierunkowego. Po tym podziale następuje zlanie się jądra komórki jajowej z jądrem plemnika. Zjawisko to nosi nazwę kariogamii. Proces wnikania plemnika do komórki jajowej łącznie ze zjawiskiem kariogamii nazywa się zapłodnieniem.

Podobne prace

Do góry