Ocena brak

Zapalenie stawów

Autor /grubaska Dodano /18.12.2012

Przyczyną zapalenia stawów oprócz drobnoustrojów wywołujących zapale nie kości mogą być także dwoinki rzeżączki i paciorkowce. Zakażenie następuje drogą krwionośną z sąsiednich tkanek i kości oraz bezpośrednio z ran. Błona maziowa gwałtownie reaguje na zakażenie wysiękiem z narastającą zawartością leukocytów i wlóknika.

Zależnie od zjadliwości drobnoustrojów i od reakcji błony maziowej zapa lenie stawów może być ostre, podostre i przewlekłe. Zapalenie ostre dzieli się na wysiękowe, ropne i ropowicze. Różnica polega na stopniu gwałtowności procesu zapalnego. W wysiękowym zapaleniu płyn stawowy może być mętna wy, w ropnym jest mętny lub ropny, zapalenie ropowicze przechodzi na torebkę i sąsiednie tkanki stawu.

W ostrych postaciach może dojść do chondrolizy (zaczyny proteolityczne, plazmina, toksyny rozkładające macierz chrząstki — siarczan chondroityny). Nie opanowany w porę proces zapalny może powodować przykurcz stawu, a następnie zesztywnienie w patologicznym ustawieniu.

Różnicować trzeba z gośćcowym zapaleniem i gruźlicą stawów, z ostrym zapaleniem kaletek okołostawowych oraz z pourazowymi odczynami wysię kowymi stawu.

Leczenie u starszych dzieci i dorosłych polega na unieruchomieniu chorego stawu w okresie ostrym, podawaniu antybiotyków według biogramu ogólni^ i dostawowo po nakłuciu ropnia i na wczesnym rozpoczęciu ćwiczeń ruchowych w odciążeniu lub na wyciągu (aby oddalić od siebie powierzchni-chrzestne).

Ostre zapalenie stawów i kości noworodka i niemowląt (Osteoarthritis neonatorum, infantum) jest następstwem krwiopochodnego zakażenia stawu i to warzyszy stanom septycznym. W porę opanowane zakażenie może nie pociąg nąć za sobą poważniejszych następstw. Ropne zapalenie stawu (biodrowego, kolanowego, ramiennego, rzadziej innych) u dzieci łączy się zwykle z uszkodzeniem jądra kostnienia sąsiednich kości, z wszystkimi tego następstwami (zwichnięcie, zniekształcenie stawów i uszkodzenia chrząstki nasadowej, skrócenie kończyny itp.).

Leczenie polega na podawaniu właściwych antybiotyków, nakłuciu stawu, ewentualnie na drenażu, nastawieniu zwichnięcia lub zastosowaniu wyciągu. Późniejsze postępowanie uzależnione jest od stopnia i rodzaju uszkodzeń stawu.

Zapalenie przystawowych kaletek maziowych najczęściej występuje z powodu zakażenia krwiaka lub wysięku pourazowego. Jedynie dokładnym ba daniem klinicznym można odróżnić zapalenie stawu ostre, ropne i ropowicze od stanu, w którym na skutek sąsiedztwa staw reaguje odczynem wysiękowym lub jest wtórnie zakażony. Ropne i surowicze zapalenie ma przebieg gwałtowny, z wysoką gorączką i leukocytozą, z dużymi bólami i odczynem w drogach i węzłach chłonnych. Konieczne jest wtedy otwarcie ropnia i leczenie antybiotykami. W postaciach podostrych i przewlekłych, które nie reagują na fizykoterapię, kaletki mogą wymagać operacyjnego wyłuszczenia.

Podobne prace

Do góry