Ocena brak

Zapalenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

Autor /carbonara Dodano /02.12.2013

Zapalenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, częsta przyczyna bólów i dysfunkcji barku, występuje nierzadko z zapaleniem kaletki podbarkowej i zmianami wstecznymi stożka rotatorów. Chociaż zazwyczaj, jak kiedyś stwierdził Codman, „towarzyszy wszystkim nieszczęściom barku”, to niekiedy zapalenie ścięgna występuje jako zupełnie odrębna jednostka chorobowa - co potwierdzają badania sekcyjne Meyera, oraz spostrzeżenia kliniczne Pasteura, Lippmana i Schtagera.

Bolesność rowka kości ramiennej niekoniecznie dowodzi izolowanego zapalenia ścięgna. Zdaniem Beckera i Cofielda wskazuje ona jedynie, że objaw podrażnienia ścięgna wysuwa się na pierwsze miejsce. Co się tyczy zaawansowanej „sztywności” stawu ramiennego, to zdaniem Mac Naba, Beckera i Cofielda jest ona chyba bardziej wynikiem uszkodzenia rozleglejszego, jak np. choroby stożka rotatorów.

Zmiany w ścięgnie głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia i w torebce stawowej prawdopodobnie często współistnieją, ale nie są pierwotne, ani pierwszoplanowe22.

Większość bolesnych barków z objawami zapalenia ścięgna i/lub stożka rotatorów (bez jego rozerwania) zdrowieje samoistnie (Becker i Cofield). Jeśli tak się nie dzieje to należy rozważyć czy w grę nie wchodzi zespół cieśni stawu podbarkowego, często z uszkodzenia stożka rotatorów, chociaż w danym momencie na czoło może się wysuwać uszkodzenie ścięgna głowy długiej m. dwugłowego ramienia.

Do zmian zapalnych dochodzi najczęściej pod wpływem sumowania się mi-krourazów zawodowych, sportowych, czy też nawet związanych z wykonywaniem rutynowych prac domowych. Ponieważ zazwyczaj trudno jest określić 

podłoże choroby, nierzadko w piśmiennictwie używa się określenia: „zapalenie idiopatyczne” czyli nieznanego pochodzenia.

Proces zapalny dotyczy najpierw osłonki a następnie samego ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia w obrębie rowka międzyguzkowego23.

Objawy

Większość chorych cierpi stale silne bóle barku, utrzymujące się tak w dzień jak i w nocy, ograniczające czynność ręki. Ból umiejscowiony jest na przedniej powierzchni ramienia, szczególnie przy ruchu unoszenia ręki nad głowę. Stwierdza się ograniczenie ruchu odwodzenia (różnie zaznaczone).

Postępowanie

W każdym przypadku zapalenia osłonki i ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia wskazana jest próba leczenia zachowawczego. Ponieważ unieruchomienie obręczy kończyny górnej grozi „zamrożeniem” stawu ramiennego, leczenie polega na ćwiczeniach w odciążeniu. Wskazane jest wykonywanie ćwiczeń w ciepłej kąpieli. Ćwiczenia uzupełnia się fizykoterapią (Solux, DD). Dodatnie działanie przynosi leczenie balneoklimatyczne. W okresie ostrym wskazane jest ostrzyknięcie ścięgna lekami przeciwzapalnymi. Jeśli leczenie to nie przyniesie pożytku, wskazany jest zabieg chirurgiczny.

Pomysł tenodezy ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia liczy sobie około 50 lat i obserwacje wskazują, że jest to pożyteczna metoda likwidowania bólów barku, przy czym liczba dobrych wyników sięga ponad 70% (zniesienie bólów oraz powrót funkcji stawu ramiennego).

Tenodezy nie należy wykonywać zbyt wcześnie w przebiegu przewlekłego zapalenia ścięgna, gdyż z reguły ma ono tendencje do samoistnego wyzdrowienia.


 

Podobne prace

Do góry