Ocena brak

Zamartwica

Autor /kredka Dodano /25.04.2014

Zamartwica jest wynikiem niedostatecznej wymianytlenu i dwutlenku węgla. Może być wieleprzyczyn takiego stanu [9, 10]. Wiele z nichwystępuje w czasie ciąży lub w trakcie porodu.Niedotlenienie mózgu noworodka wynikającez zamartwicy nazywamy encefalopatią okołoporodową(hypoxic-ischemic encephlopathy,HIE). Niedotlenienie i niedokrwienie zazwyczajwystępują równocześnie lub bezpośrednio posobie [11, 12]. Głównymi przyczynami niedotlenienianoworodka są zaburzenia przepływukrwi przez pępowinę lub wymiany gazowejprzez łożysko. Brak rozprężenia się płuc poporodzie, który może wynikać z wielu przyczyn,powodujący przedłużające się krążenie płodowe(nadciśnienie w krążeniu płucnym), może równieżdoprowadzić do niedotlenienia noworodkaoraz być także sprawą wtórną do niego [9].W okresie okołoporodowym niedotlenieniei niedokrwienie są najczęstszymi przyczynamipowstawania poważnych, nie postępującychwad neurologicznych. Występujące opóźnieniarozwoju, spastyczność, choreoatetoza, niezbornośćruchowa (ataksja) i padaczka są związanez zamartwica noworodka [12, 13].

Podobne prace

Do góry