Ocena brak

Zamach majowy na Józefa Piłsudskiego 12 - 14.5.1926 r.

Autor /Lambert Dodano /09.11.2011

I Przyczyny zamachu.

1. Problemy wynikające z niemożności wyłonienia stabilnej większości rządowej z uwagi na duże rozbicie polityczne. W ciągu 8 lat niepodległel Polski kraj nasz miał 13 rządów. Ministrowie zmieniali się jeszcze częściej.

2. Wojna celna z Niemcami podjęta w 1925 r. przez Niemcy -co wywołało kryzys gospodarczy, wzrost bezrobocia, falę demonstracji i strajków.

3. Fiasko polskiej polityki zagranicznej oparte głównie na sojuszu (współpracy) z Francją.

4. Kryzysy rządowe -1926r. początek roku.

- do objęcia władzy zmierzały stronnictwa prawicowe (oskarżeni o śmierć prezydenta Narutowicza) i dążenie do dyktatury typu faszystowskiego

- stronictwa (politycy) lewicowi- niezadowoleni realizacją założeń demokracji parlamentarnej (kraj wolny i sprawiedliwy).

- wiosną 1926r. kolejny kryzys rządowy w wyniku którego misję tworzenia rządu powierzono Witosowi. Rząd miały utworzyć endencja (Narodowa Demokracja), chadencja (Chrześcijańsko Narodowe Stronnictwo Pracy -Chrześcijańska Demokracja) i Polskie Stronnictwo Ludowe- "Piast" (Witos)

II Zamach majowy 12-14.5.1926r.

Po przejęciu przez Witosa misji tworzenia rządu rozpoczęły się 11 maja 1926r. antyrządowe manifestacje piłsudczyków pod hasłami "Nie damy rozkradać Polski", "Niech żyje wódz naczelny Piłsudski".

Minister spraw wojskowych gen. Żeligowski przekazał dowództwo nad oddziałami wojskowymi Piłsudskiemu, i ten 12.5.1926r. przy pomocy oddziałów ruszył w stronę mostu Poniatowskiego, gdzie spodkałsię z prezydentem Wojciechowskim. Nie doszło do porozumienia. Przewrót (pomyślany jako demonstracja) przerodził się w zacięte walki (379 zabitych, 920 rannych).

Po zwycięstwie, które zapewnili mu socjaliści odwrócił się od nich i zaczął tworzyć własny obóz polityczny- sancję czyli uzdrowienie polityki i gospodarki.

III Walka Józefa Piłsudskiego z sejmem.

Ośmieszanie roli sejmu. Po przewrocie majowym Piłsudski zaczął mówienie o słabościach państwowych, brakach systemu parlamentarnego, o potrzebie dokonania sanacji tj. uzdrowienia stosunków politycznych i gospodarczych.

Podobne prace

Do góry