Ocena brak

Zaludnianie Europy

Autor /Zecer Dodano /31.01.2012

Europa zaczęła się zaludniać około roku 1000 p.n.e. Zamieszkujące ją wówczas ludy znały już cera­mikę. Praceltowie, Prasłowianie, Praitalikowie i Prailirowie chowali prochy swoich zmarłych w urnach z wypalanej gliny. Największą ruchli­wością spośród wymienionych ludów wykazywali się Praceltowie. Do roku 200 przed naszą erą zdą­żyli już zasiedlić całą zachodnią Europę, od Hisz­panii po Anglię i Irlandię.
Indoeuropejczycy nie byli jednak jedyną grupą językową, która dokonywała kolonizacji słabo za­ludnionych terytoriów. Od początku drugiego ty­siąclecia p.n.e. ludy semickie prowadziły równo­legle podbój ziem Bliskiego Wschodu. Do narodów semickich zalicza się Akadyjczyków, Asyryjczyków, Aramejczyków, Fenicjan i Żydów. W pierw­szym tysiącleciu p.n.e. ludy semickie rozprze­strzeniły się w basenie Morza Śródziemnego. To właśnie z założonych przez nich portów Tyr i Sydon Fenicjanie wyruszali do północnej Afryki, by w roku 814 p.n.e. założyć Kartaginę.

Podobne prace

Do góry