Ocena brak

Zależność pomiędzy wykorzystaniem węglowodanów a tłuszczów

Autor /makumba Dodano /22.05.2014

Wzmożone zużycie glukozy hamuje wykorzystanie wolnych kwasów tłuszczowych. Wzmożone zużycie wolnych kwasów tłuszczowych hamuje wykorzystanie glukozy. Istnienie tej wzajemnej zależności jest powszechnie zaakceptowane. Sprawą debaty pozostaje wciąż mechanizm, za pośrednictwem którego regulacja ta się odbywa. Dane, jakimi dysponujemy, pozwalają na przyjęcie, w uproszczeniu, mechanizmów przedstawionych na rycinie 12.13. W wyniku wzrostu wykorzystania wolnych kwasów tłuszczowych następuje zwiększenie zawartości acetylo-CoA w mitochondriach oraz wzrost produkcji cytrynianów. Gromadzący się acetylo-CoA powoduje hamowanie aktywności dehydrogenazy pirogronianowej. Prowadzi to do zmniejszenia wykorzystania pirogronianów. Z kolei gromadzący się w nadmiarze cytrynian wędruje do cytoplazmy, gdzie wywiera hamujący wpływ na aktywność fosfofraktokinazy - enzymu, który warunkuje przejście fraktozo-6-fosforanu we fruktozo-1,6-bifosforan. Hamowanie aktywności obu tych enzymów, tzn. dehydrogenazy pirogronianowej oraz fosfofruktokinazy, zmniejsza wykorzystanie glukozy. Mechanizm ten nazwano, od nazwiska jego odkrywcy, cyklem Randla. Zwany jest też cyklem glukoza--wolne kwasy tłuszczowe. Nie ulega wątpliwości, że mechanizm ten działa w mięśniach w spoczynku. Jednakże brakuje jeszcze przekonujących dowodów, że działa on również w czasie wysiłku.

Regulacja za pośrednictwem malonylo-CoA. Inny mechanizm, który reguluje wykorzystanie glukozy i wolnych kwasów tłuszczowych, działa za pośrednictwem malonylo-CoA. Malonylo-CoA powstaje z acetylo-CoA w wyniku działania enzymu o nazwiekarboksylaza acetylo-CoA. Enzym ten aktywowany jest przez insulinę oraz cytryniany, a hamowany przed adrenalinę. Malo-nylo-CoA zmniejsza bardzo silnie transport acylo-CoA do mitochondriów, a w następstwie zmniejsza utlenianie kwasów tłuszczowych. W czasie wysiłku zawartość malonylo-CoA w mięśniach ulega znacznej redukcji. Przyczyną tego jest obniżenie stężenia insuliny i wzrost stężenia adrenaliny we krwi. Zmniejszenie poziomu malonylo-CoA odblokowuje transport wolnych kwasów tłuszczowych do mitochondriów. Prowadzi to do zwiększenia utleniania tych związków.

 

Podobne prace

Do góry