Ocena brak

Zalety i wady wirtualnej rzeczywostości

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

Rzeczywistość wirtualną można zastosować prawie wszędzie: w kontroli ruchu ulicznego, medycynie, rozrywce, pracy biurowej, projektowaniu przemysłowym. Istnieją również zastosowania destrukcyjne, takie jak wojna lub przestępczość.
Idea VR zrodziła się na początku lat 30., kiedy naukowcy skonstruowali pierwszy symulator lotu. Celem pracy było stworzenie takich warunków treningowych, jakie istniały podczas rzeczy­wistego lotu. Filmy z pasów startowych były re-transmitowane do symulatora i iluzja wytworzo­na w ten sposób sprawiała wrażenie rzeczywistej. W 1965 r. Amerykanin Ivan Sutherland opubli­kował w The Ultimate Display nowy pomysł na VR. Jego ideą było stworzenie przenośnego lub osobistego wirtualnego świata. Urządzenie reali­zujące ten pomysł składało się głównie z dwóch małych telewizorów, po jednym dla każdego oka, umieszczonych w odpowiedniej obudowie nakła­danej na głowę. Mimo że jego urządzenie praco­wało oraz, że wykreował kilka wirtualnych świa­tów, nie uzyskał zadowalających rezultatów. Uzyskane obrazy były bardzo surowe i proste, hełm bardzo ciężki, niewygodny, podwieszany do sufitu i na dodatek strasznie drogi. W następ­nych latach naukowcy kontynuowali pomysł Su-therland'a, poczynili też znaczne udoskonalenia. W 1985 r. Michael McGreevey z NASA/AMES wynalazł dużo tańszy i lżejszy hełm. Użył kasku motocyklowego, który wyposażył w dwa małe ekrany oraz specjalne sensory, śledzące ruchy głowy, podłączone do mocnego komputera.
Również w 1985 r. inny naukowiec zajmują­cy się wirtualną rzeczywistością, Myron Kreuger otworzył wystawę wideo w Museum of Natural History w Connecticut, USA. Było to szereg po­mieszczeń, gdzie zwiedzający, za pomocą inte­raktywnego systemu graficznego, mogli wspól­nie dzielić wirtualną przestrzeń, bawić się, tań­czyć, malować, nawet jeśli byli w innych po­mieszczeniach.
Ostatnim elementem wyposażenia VR jest rękawica. Wynaleziono ją we wczesnych latach 80., jednak nowoczesną, dzisiaj spotykaną formę, nadał jej w 1986 r. programista gier komputero­wych Jaron Lanier. Wówczas po raz pierwszy hełm i rękawica stworzyły kompletny zestaw do VR. To właśnie Lanier wprowadził nazwę Virtu­al Reality - wirtualna rzeczywistość.
.

Podobne prace

Do góry