Ocena brak

ŻALE SARMATY NAD GROBEM ZYGMUNTA AUGUSTA, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów

Autor /larina Dodano /08.04.2012

ŻALE SARMATY NAD GROBEM ZYGMUNTA AUGUSTA, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów (inc. „Ty śpisz, Zygmuncie"), elegia F. Karpińskiego, powst. zapewne 1801 (wg W. Włocha i I. Chrzanowskiego 1796, wg W. Jankowskiego i J. Krzyżanowskiego 1797), prwdr. 1806 w t. 1 Dzieł wierszem i prozą-, jedna z najwybitniejszych pozycji wczesnej porozbiorowej liryki patriot., wielokrotnie przedrukowywana. Lament patriot. po utracie niepodległości i rozwianiu się nadziei na jej odzyskanie wiązanych z legionami Dąbrowskiego, świadectwo zupełnego załamania się człowieka, obywatela i poety, który składa u grobu króla „niezdatną w tej dobie Szablę, wesołość, nadzieję I tę lutnię biednę", prezentuje bogaty zespół środków artyst. i motywów: klasycyst., sentyment., właściwych tendencjom preromant., oraz związki ze staropol. poezją patriot.; w strofie ostatniej, mającej symboliczną konstrukcję i wymowę, zastosowany został m. in. zabieg artystyczny zmiany i zamierania rytmu, co wywołuje wrażenie szlochu. Przekład franc. i rosyjski.

Wyd. —> Karpiński Franciszek. L. Kamykowski „Ty śpisz, Eneaszu... ". Z dziejów jednego motywu, „Ruch Lit." 1932 z. 6.

Podobne prace

Do góry