Ocena brak

Zakres terytorialny obowiązywania umowy międzynarodowej

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

Art. 26 KW - na całym terytorium chyba że umowa stanowi inaczej. czasem wyraźnie zlokalizowane, np. tworzące strefę zdemilitaryzowaną; klauzula kolonialna (klauzula terytoriów zależnych) na jej mocy umowa zawarta przez państwo kolonialne obowiązywała tylko na terytorium metropolii, a rozciągnięcie jej na obszary zależne wymagały dodatkowego oświadczenia.

Szczególnie krytykowana w przypadku umów o charakterze humanitarnym. Obecnie bez znaczenia ze względu na rozpad systemu kolonialnego. klauzula federalna – obowiązuje w częściach składowych federacji, w których zostanie zaakceptowana przez ich władze.

Podobne prace

Do góry