Ocena brak

Zakres studiów na kierunku pedagogika specjalna - Implikacje wynikające z uchwały Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Autor /Serafin Dodano /01.09.2011

Minimalne wymagania programowe określone dla pięcioletnich studiów magisterskich stanowią podstawę do uwzględnienia ich przy ustalaniu planu studiów:

  1. na wyższych studiach zawodowych - kierunek studiów pedagogika specjalna, trwających trzy lata;

  2. na uzupełniających studiach magisterskich - kierunek studiów pedago­gika specjalna, trwających dwa lata;

  3. na kierunku studiów pedagogika - specjalność pedagogika specjalna, trwającym pięć lat;

  4. na studiach w kolegiach nauczycielskich kształcących w zakresie peda­gogiki specjalnej, trwających trzy lata;  

  5. na wyższych studiach zawodowych („licencjackich") – organizowanych przez wyższe uczelnie - dla słuchaczy bądź absolwentów kolegiów na­uczycielskich (w zakresie pedagogiki specjalnej).

Podobne prace

Do góry