Ocena brak

Zakres studiów na kierunku pedagogika specjalna

Autor /Serafin Dodano /01.09.2011

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego uchwałą Nr 289/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. (Dz.U. MEN z 1996r. Nr 6, póz. 30) określiła - dla kierunku pedagogika specjalna - minimalne wymagania programowe na pięcioletnich studiach magisterskich trwających 10 semestrów.

W skład minimalnych wymagań programowych wchodzą następujące elementy: sylwetka absolwenta, wymagania ogólne, grupy przedmiotów z podziałem na przedmioty i liczbę godzin, wymiar praktyki, wymiar godzin przedmiotów specjalnościowych oraz treści programowe przedmiotów.

Podobne prace

Do góry