Ocena brak

Zakres obowiązku osobistego stawiennictwa według kodeksu prawa adm.

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Kpa przewiduje możliwość wzywania stron, świadków, pełnomocników w toku postępowania jak i w celu jego wszczęcia. Wezwanie do osobistego stawiennictwa powinno być stosowane wyjątkowo, gdy osoba np. chora, niepełnosprawna nie może się stawić, to organ musi jej przedstawić inną możliwością złożenia wyjaśnień. Do osobistego stawiennictwa zobowiązane są osoby tylko w obrębie gminy, miasta pobytu; zamieszkania lub sąsiedniej gminy, miasta /są wyjątki/. W innych sytuacjach należy zwrócić się o pomoc prawną do właściwego terenowo organu administracji, aby zgromadził i przekazał materiały, wyjaśnienia od osób, które zamieszkują zbyt daleko od organu prowadzącego postępowanie.

Podobne prace

Do góry