Ocena brak

Zakończenie drugiego etapu leczenia

Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014

Sposób zakończenia drugiego etapu leczenia zależy od tego, jakimi metodami pacjent był leczony, jakie poczynił postępy oraz czy ma zamiar kontynuować leczenie w jakiejś formie. Jeżeli drugi etap leczenia opierał się na terapii indywidualnej, zakończenie leczenia może nastąpić wtedy, gdy terapeuta i pacjent stwierdzą, iż cele leczenia drugiego etapu zostały osiągnięte - cele te są często równoważne z celami leczenia Fazy 2 i 3 dialektycznej terapii behawioralnej. Jeżeli drugi etap leczenia opierał się na przynależności do grupy absolwentów, zakończenie leczenia może nastąpić wtedy, gdy grupa zamknie swój cyld pracy. Jeśli jednak jakiś nastolatek chce lub powinien kontynuować terapię grupową, lider grupy może go zachęcić, aby pozostał w grupie na następny cykl. Jak mówiliśmy wcześniej w tym rozdziale, niektórzy pacjenci przedłużają leczenie raz, dwa razy, a nawet częściej, zanim oficjalnie odejdą z programu. Organizuje się wtedy dla nich jeszcze jedną uroczystość pożegnalną.

Osoby odchodzące z grupy absolwentów dostają bardziej wyszukany dyplom

i podarunek niż osoby biorące udział w uroczystości opisanej w rozdziale 10 lub odchodzące z wielorodzinnej grupy treningu umiejętności. Podarunek dla „absolwentów grupy absolwentów” to cały zestaw przedmiotów wybrany za radą dawnego terapeuty indywidualnego, dawnych trenerów umiejętności oraz obecnych liderów grupy. Jedna z naszych nastoletnich pacjentek otrzymała na przykład zestaw „narzędzi” zwiększających tolerancję dyskomfortu psychicznego (piłeczkę do ściskania w chwilach stresu oraz buteleczkę jej ulubionego perfumowanego mleczka nawilżającego), uważność i regulację emocji (pamiętnik, żeby mogła spisywać swoje myśli, oraz szkicownik, gdyż pisanie i szkicowanie zaliczała do przyjemnych czynności). Komponowanie takich zestawów dla każdego nastolatka jest dla terapeutów ogromną przyjemnością. Udział w grupie absolwentów jest dla jej członków ogromnym przeżyciem. Zakończenie tego etapu leczenia zamyka długi okres uczestnictwa w programie. Pacjenci często są zaangażowani w grupie i zżyci z sobą.

W pewnym sensie kwintesencją działania grupy absolwentów jest przygotowanie jej członków do zakończenia leczenia. Nastoletni pacjenci posiedli już odpowiednie umiejętności i zazwyczaj dokonali przejścia od terapii indywidualnej do terapii grupowej, bardziej skupionej na relacjach z rówieśnikami. W grupie absolwentów w centrum Montefiore pacjenci muszą mieć opanowane umiejętności do tego stopnia, że potrafią przekazać je innym, a model leczenia uwzględnia konsultacje udzielane sobie wzajemnie przez pacjentów. Członkowie rodzin tymczasem przestają korzystać z cotygodniowych spotkań, przychodzą natomiast na sesje rodzinne organizowane w razie potrzeby. Ten etap leczenia ma bowiem nie tylko wzmacniać i utrwalać to, co zostało przyswojone, ale także być stopniowym odchodzeniem od leczenia. Jak wspomnieliśmy wcześniej, przechodzenie do grupowego trybu leczenia z niewielkim udziałem rodziców, częstszym samokształceniem lub kształceniem przez rówieśników, jest procesem analogicznym do normalnych procesów rozwojowych dotyczących nastoletniego człowieka. Dlatego grupa absolwentów ma dla leczonych nastolatków wyjątkowe znaczenie: nie tylko pomaga im utrzymać korzyści pozyskane podczas leczenia i zapobiec nawrotom, ale także opanować zadania rozwojowe polegające na indywiduacji oraz oddzieleniu się od rodziców i autorytetów - przygotowuje zatem pacjentów do większej samodzielności i dorosłości.

 

Podobne prace

Do góry