Ocena brak

Zakon Krzyżacki nad Bałtykiem

Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012

-  1226 r. – układ krzyżaków z Konradem mazowieckim 

*  nadanie im ziemi chełmińskiej jako bazy wypadowej do Prus

Herman von Salza – otrzymał od cesarza prawo do Prus jakie „ziemi niczyjej” – potwierdzone przez papieża w 1230 r.

akcja osadnicza – zamki i miastaChełmno, Toruń

propaganda organizacyjna w Niemczech – ściąganie nowych krzyżowców

-  1230 r. – rozpoczęcie podboju Prus ze wsparciem Polski – wzdłuż Wisły i brzegu Zalewu Wiślanego

nowe zamki i miasta: Kwidzyn, Elbląg, Frombork

-  1249 r. – pokój w Christburgu

*  między krzyżakami a Prusami

zgoda na przyjęcie chrztu i uznanie władzy zakonu

*  daniny i nakaz służby wojskowej

*  dalsza ekspansja na Sambię i Sudowię

decyzja zakonu kawalerów mieczowych o połączeniu się z Krzyżakami i przekazaniu im Inflant

projekt podboju Żmudzi i Litwy

budowa Kłajpedy i Królewca

-  1250 r. – układ Mendoga z Krzyżakami – przyjęcie chrztu, a w zamian w 1253 r. – korona królewska, Krzyżacy zdobyli Żmudź

-  porozumienie Mendoga ze Żmudzinami i z Danielem halickim

-  1260 r. – klęska zakonu nad jeziorem Durbe ze Żmudzinami

przejęcie zwierzchnictwa nad Żmudzią i Kurlandią przez Mendoga

oblężenie Mazowsza (Siemowit w porozumieniu z krzyżakami)

-  1260r. – powstanie Prusów stłumione przez książąt niemieckich i polskich

-  1283 r. – zakończenie podboju Prus

kolonizacja – ściąganie chłopów mazowieckich

spory o władzę z biskupami

*  podział Prus na 4 biskupstwa przez legata Wilhelma z Modeny 

*  władztwa terytorialne dla biskupów

wcielenie do zakonu kapituł biskupich: chełmińskiej, pomezańskiej, sambijskiej i kurlandzkiej

-  1346 r. – wykupienie Estonii od króla duńskiego

-  miasta: Ryga, Dorpat, Rewel

-  formalna chrystianizacja, długo utrzymało się pogaństwo

Podobne prace

Do góry