Ocena brak

Zakażenia w ciąży

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

W pierwszym trymestrze ciąży, gdy rozwija się zarodek i wytwarzają się poszczególne narządy—r każda choroba zakaźna u matki może być niebezpieczna dla płodu. Przede wszystkim niebezpieczne są infekcje wirusowe, gdyż wirus łatwo przechodzi z organizmu matki do płodu.

Zakażenia w czasie ciąży mogą występować takie same jak u kobiet nieciężarnych, ale czasem ich przebieg bywa cięższy. Należy odróżnić ostre zakażenia i związane z nimi stany zapalne od przewlekłych. W przewlekłym zakażeniu może dojść w czasie ciąży do zaostrzenia stanu zapalnego. Przykładem tego są częste anginy i związane z tym bóle gardła u kobiet z zakażonymi migdałkami. W czasie ciąży może także występować u tych kobiet zaostrzenie stanu zapalnego pęcherza moczowego i miedniczek nerkowych. Ciąża szczególnie usposabia do takich nawracających zakażeń. Inne zakażenia, np. wirusowe, takie jak grypa — występują epidemicznie w zimniejszych porach roku — mogą w czasie ciąży także przebiegać w ostrzejszej formie.

Pospolite są w czasie ciąży zakażenia miejscowe i stany zapalne pochwy i sromu, których leczenie jest konieczne. Najlepszą metodą zapobiegania tym stanom jest przestrzeganie zasad higieny.

Zakażenia wirusowe mogą wpływać na rozwój płodu w czasie ciąży, łożysko nie stanowi bowiem bariery dla wirusów. To, czy płód zostanie uszkodzony i w jakim stopniu, czy też nie, jest trudne do przewidzenia. Na ogół cięższy przebieg choroby u kobiet w czasie ciąży może wiązać się z bardziej prawdopodobnymi uszkodzeniami płodu. Rodzaj, jak i stopień uszkodzenia płodu zależą głównie od fazy rozwoju płodu. We wczesnych stadiach może dojść do poronienia lub obumarcia płodu i do zmian w różnych jego narządach.

Poniżej przedstawiam kilka najczęstszych chorób infekcyjnych, które w czasie ciąży mogą mieć szczególne znaczenie dla rozwoju płodu.

Do najczęściej spotykanych zakażeń wirusowych należą: różyczka, opryszczka wargowa i sromu, cytomegalia, ospa wietrzna, grypa i świnka, a także wirusowe zapalenie wątroby i inne, rzadziej występujące, między innymi także zakażenie wirusem polio, wirusem ECHO i zapalenia mózgu. Poza grypą i różyczką, inne zakażenia wirusowe występują na tyle rzadko, że nie stanowią większego problemu epidemiologicznego, jednak z punktu widzenia zagrożenia dla rozwoju ciąży trzeba o nich wiedzieć.

Zakażenie wirusem różyczki w czasie ciąży stanowi duże zagroże-nie dla rozwijającego się płodu. Wcześniejsze przebycie tej choroby daje odporność kobiety na ponowne zakażenie.

Różyczka jest dość powszechną chorobą wieku dziecięcego, zwłaszcza w większych skupiskach ludności, a więc w miastach, ale nie wszyscy wiedzą, czy ją przebyli, ponieważ objawy różyczki mogą być bardzo dyskretnej dlatego może być nie zauważona.

Początek zakażenia charakteryzuje się niewysokim wzrostem temperatury, a okres wylęgania trwa od 14 do 21 dni. Po tym pojawia się nieznaczna plamista wysypka, której towarzyszy powiększenie gruczołów chłonnych szyjnych i potylicznych. Często występuje też w łagodnepfórmie przejściowe zapalenie stawów. Z wystąpieniem tych objawów kończy się faza zakaźna różyczki.

Mimo Wprowadzenia szczepionki przeciw różyczce ponowne zakażenie występuje w 3 do 10% przypadków. Według danych z różnych źródeł wynika, że zakażecie różyczką w ciągu pierwszych 16 tygodni ciąży powoduje zakażenie także płodów w 15 do 30% przypadków. Dlaczego niektóre płody ulegają zakażeniu a inne nie, nie wiadomo.

Do typowych uszkodzeń określanyclf jako zespół różyczkowy należą: wady wrodzone sercaj^zaćmafigluchota:

Zakażenie płodu tym wirusem może wiązać się z niedokrwistością, Wiałopłftkowością, niedoborem gammaglobuliny, zapaleniem wątroby, zapaleniem płuc, zapaleniem mięśnil sercowego*mało-głowiem, małooczem, uszkodzeniami koścBzapaleniem mózgu, opóźnionym rozwojem umysłowym i niską wagą urodzeniową. Uszkodzenia te mogą być czasem rozpoznane dopiero w kilka lat po u rodzeń i tlv

Celem uniknięcia tego typu zagrożenia postuluje się badanie poziomu przeciwciał u kobiet w okresie poprzedzającym ciążę. Młode dziewczęta, które nie chorowały na różyczkę, względnie te, u których test na przeciwciała wypadł ujemnie — powinny być szczepione, a po szczepieniu przez trzy miesiące nie powinny zachodzić w ciążę. Jest to jednak sprawa przyszłoścfcdyż wymaga odpowiedniego przygotowania nie tylko służby zdrowia, ale (pacjentek. Prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu różyczkowego jest niewielkie, ale ryzyko uszkodzenia duże, stąd też każdy wysiłek w kierunku zmniejszenia zachorowalności, a w konsekwencji liczby uszkodzonych dzieci^ jest' pożądany.

Wirus cytomegatil należy do grupy wirusów opryszczlił iSjjest odpowiedzialny za około 10% zakażeń wewnątrzmacicznych noworod« ków. U zakażonego noworodka można go wykryć w moczu i w noso-gardzieli. Może powodować zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym.

Wirus opryszczki występuje w dwu typach — jako opryszczka wargowa i opryszczka sromu, przy czym ta ostatnia w ostatnich latach występuje częściej i jest przenoszna drogą płciową. W ciąży zmiany opryszczkowe o charakterze zapalnych krost i owrzodzeń są łatwe do rozpoznania, często jednak zakażenie przebiega bezob-jawowo: We wczesnej ciąży wirus opryszczki może prowadzić do poronienia, a u płodów przed 20 tygodniem ciąży — do zmian patológicznych. Największa groźba zakażenia istnieje w czasie-poro-du, zaś zakażenie noworodka może wywołać objawy choroby w ciągu pierwszych kilku tygodni życia.

Ospa wietrzna należy do grupy zakażeń wirusowych opryszczko-wych. Gdy zakażenie to występuje w czasie ciąży, może mieć niekorzystne następstwa dla rozwoju płodu. Jak przy wszystkich chorobach wirusowych nie ma w tym przypadku właściwego specyficznego leczenia. . Na szczęście jest to zakażenie, które u ciężarnych występuje bardzo rzadko, a uszkodzenia przez nie wywołane są również rzadkie.

Grypa występuje u nas dość często, w charakterze mniejszych lub większych epidemii, a jej skutki dla rozwoju płodu u kobiet ciężarnych nie stanowią dużego ryzyka. Nie istnieje dotychczas przekonywający dowód na powstawanie wad u dzieci kobiet, które w czasie ciąży przebywały zakażenie grypowe. Niemniej jednak wskazane jest unikanie tego zakażenia przez ciężarne, gdyż grypa może u nich przebiegać w cięższej formie niż u nieciężarnych.

Świnka u kobiet Ciężarnych występuje niezwykle rzadko i jak dotychczas nie ma przekonywających dowodów na powstawanie wad wrodzonych u płodów.

Wirusowe zapalenie wątroby (WZW) należy do poważniejszych chorób wywoływanych przez wirusy. Istnieją dwa typy wirusa: B i A. Typ B jest przenoszony drogą krwi i zakażenie może nastąpić przez wszczepienie przy wszelkich iniekcjach, transfuzjach krwi. przy zranieniu i kontakcie z krwią zakażoną. Jest to dość częsta droga zakażenia wśród personelu medycznego i także wśród pacjentek,

o ile nie stosuje się odpowiednich środków ostrożności (igły i strzykawki jednorazowego użycia lub odpowiednio wyjałowione). Przebieg choroby jest zależny od osobistej wrażliwości, a po wyzdrowieniu istnieje nosicielstwo antygenu (HBs Ag).

Niebezpieczeństwo zakażenia noworodka jest duże, jeżeli matka przeszła ostre zakażenie w.późnym okresie ciąży, i może mieć wtedy ciężki przebieg. WZW w drugiej połowie ciąży stanowi częstą przyczynę wcześniaćtwa i zgonów płodów i noworodków. Zakażenie w pierwszej połowie Ciąży nie zwiększa ryzyka wystąpienia wady Wrodzonej płodu. .

Typ A żółtaczki zakaźnej występuje rzadziej i jest chorobą przewodu pokarmowego, a zakażenie przenośi się drogą brudnych rąk, a więc jest to typowa choroba niehigienicznego sposobu życia.

Zakażenia pierwotniakowe to zakażenia malarią i toksoplazmozą. Malaria nie należy do chorób rozpowszechnionych w naszym klimacie. Toksoplazmoza jest przenoszona przez wiele zwierząt i zakażenie. w większości przypadków przebiega u człowieka bezobjawowo. Najczęstszym źródłem zakażenia jest kot domowy. Nosicielstwo toksoplazmozy jest bezobjawowe! Rozpoznanie jest trudne, gdyż nie istnieją typowe objawy dla zakażenia pierwotnego, a rozpoznanie ostrej fazy,stawia się na podstawie testów serologicznych. Wykonanie tych badań u wszystkich kobiet jest nierealne, natomiast powinno być przeprowadzone u tych, które poprzednio urodziły dziecko z wadami rozwojowymi (wodogłowie, małogłowie, zez, żółtaczka i inne zmiany patologiczne). W późniejszym wieku u dziecka mogą wystąpić zaburzenia widzenia, opóźniony rozwój umysłowy, trudności w uczeniu się. W takich przypadkach konieczne jest badapie poziomu przeciwciał i w zależności od wyniku, odpowiednie leczenie.

 

Podobne prace

Do góry