Ocena brak

Zakażenia układu moczowego

Autor /pinezka Dodano /09.06.2014

Zakażenia układu moczowego należą do częstych jego schorzeń, szczególnie u kobiet. W patogenezie zakażeń istotne są drogi, jakimi drobnoustroje mogą dostać się do układu moczowego. Drogi te mogą być zależne od przepływu krwi, chłonki lub moczu. Klinicznie zakażenia dzieli się na zakażenia górnych i dolnych dróg moczowych. W pierwszej z tych grap najczęściej występuje ostre odmieniczkowe zapalenie nerek. Jest ono wynikiem wstępującego lub krwiopochodnego zakażenia miąższu nerki, najczęściej przez bakterie Escherichia coli oraz szczepy Proteus Klebsiella. Odmieniczkowe zapalenie nerek może prowadzić do uogólnienia zakażenia, wstrząsu septycznego i przewlekłej niewydolności nerek. Objawami odmiedniczkowego zapalenia nerek są: nagle występująca wysoka gorączka z dreszczami, dysuria (oddawanie moczu kroplami, słabym lub przerywanem strumieniem), polłakisuria (częste lub ciągłe parcie na mocz u chorego z miernie wypełnionym lub pustym pęcherzem), złe samopoczucie i ból w okolicy lędźwiowej. W zapaleniu przewlekłym nasilenie dolegliwości w postaci bólów w okolicy lędźwiowej i bólów głowy, utraty wagi ciała, nudności i dysurii występuje okresowo. W osadzie moczu stwierdza się obecność leukocytów, bakterii > 100 tys./ml, białkomoczu < 3 g na dobę i krwinek czerwonych. Zapalenie powoduje spadek zdolności nerek do zagęszczania moczu przez zaburzenie zwrotnego wchłaniania NaCl, oporność kanalików dystalnych na działanie ADH i zniesienie gradientu korowo-rdzeniowego ciśnień osmotycznych nerki. Najczęstszym schorzeniem zapalnym dolnych dróg moczowych jest zapalenie pęcherza moczowego. Ostre zapalenie pęcherza wywołują drobnoustroje dostające się drogą wstępującą z cewki moczowej. Chorują głównie kobiety, a zapadalność wzrasta z wiekiem oraz w ciąży. Występują objawy podrażnienia pęcherza z częstomoczem, parciami naglącymi i dysurią. Analiza moczu wykazuje ropomocz, bakteriomocz i krwin-komocz. Niebezpiecznym powikłaniem zapalenia pęcherza moczowego jest zajęcie przez proces zapalny miedniczek nerkowych. Występuje wysoka nawrotowość zakażenia spowodowana kolonizacją bakteryjną krocza i obecnością bakterii w pęcherzu moczowym [Thor, 2007],

Podobne prace

Do góry