Ocena brak

Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Instytucja zakazu reformationis in peius opiera się na zasadzie, że organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść odwołującego się, chyba, że skarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes społeczny.

Podobne prace

Do góry