Ocena brak

Zagrożenie pożarowe w wieżowcach

Autor /Kozak Dodano /31.01.2012

Wielkim potencjalnym zagrożeniem w wysokich wieżowcach jest niemożność szybkiej ewakuacji wszystkich ludzi w przypadku pożaru. Dlatego dra­pacz chmur musi być wyposażony w wydajną insta­lację przeciwpożarową, gotową do działania na­tychmiast po wykryciu niebezpieczeństwa. Na szczycie budynku instalowane są potężne zbiorni­ki z wodą zasilające instalację zraszaczy na każ­dym piętrze. Czujniki zainstalowane wewnątrz i wokół budynku natychmiast uruchamiają zrasza­cze, jeżeli wykryte zostanie podwyższone stężenie dymu lub wysoka temperatura.
System przeciwpożarowy może także zamknąć automatycznie drzwi ogniotrwałe, odcinając obszar, gdzie pożar powstał, w celu uniemożliwienia roz­przestrzeniania się ognia na pozostałą część budyn­ku. Szyby wind mogłyby spełniać podczas pożaru funkcję kominów, którymi ogień przedostaje się wraz z gorącym dymem na wyższe piętra. Z tego powodu szyby wind są w czasie pożaru zamyka­ne, a windy przestają pracować.

Podobne prace

Do góry