Ocena brak

Zagrożenie naturalne i spowodowane działalnością człowieka

Autor /smerf Dodano /08.02.2011

ZAGR.NATURALNE:powodzie(zimowe,roztopowe,letnie,sztormowe-cofki),wybuchy wulkanów, lawiny(błotne,śnieżne),trzęsienia ziemi (tektoniczne,wulkaniczne,zapadliska),pożary(lasów,zabudowań,ziemne),susze,upały,zagr.biologiczne(choroby ludzi,zwierząt,owady,gryzonie), huragany.

ZAGR.SPOW.DZIAŁ.CZŁ.:skażenie środowiska naturalnego(spaliny,dymy,pyły,ropa i pochodne,niewłaściwa gospodarka),skażenia chem.(skażenie wody,gleby,powietrza,żywności), katastrofy(komunikacyjne,w zakładach pracy, wybuchy gazu,w kopalniach),pożary(w zakładach pracy,zabudowań&mieszkań),zagrożenia promieniotwórcze,dziura ozonowa,awarie(w zakładach pracy,sieci gazowe&energetyczne& wodociągowe),terroryzm,choroby cywil. (AIDS,stres,otyłość,chor.ukł.krązenia,nowotwory)

Podobne prace

Do góry