Ocena brak

Zagrożenia polskiego rolnictwa w związku z wejściem Polski do UE.

Autor /FoetUtentee Dodano /24.06.2007

Członkostwo w Unii Polski i innych krajów stowarzyszonych jest kwestią przyszłości kontynentu europejskiego. Szansa na ostateczne przezwyciężenie podziałów i stworzenie przyjaźni między państwami oraz możliwości rozwoju tych państw.
Określę również, jakie są nasze obawy w związku z przystąpieniem do UE. Jest dużo czynników, które powstrzymują społeczeństwo przed integracją. Stwórzmy, więc rzetelny jej obraz. Rozważę problem tożsamości narodowej. Z wypowiedzi wielu krytyków można wywnioskować, że państwa unijne będą próbowały włączyć się w nasze sprawy narodowe i polityczne. Można już nawet spotkać się z opiniami, że Unia poprzez swe działania narusza tradycje narodów. Należy przypuszczać, że celem Unii jest powołanie takiego państwa, które ma wspólną, jedną walutę, kulturę rynek i system prawny. Jak się mamy w tej sprawie ustosunkować, gdy opinie na temat UE nasączone są różnego rodzaju aluzjami i mitami tego typu. Z obserwacji i doświadczeń innych krajów członkowskich można wywnioskować, że nie mieli oni widocznej poprawy życia (np. Austria).
Rozczarowało to wiele osób, które wiązały z tym przedsięwzięciem ogromne nadzieje. Polacy boją się, że nie będzie dla nich pracy, przez co zwiększy się bezrobocie. A co będzie, jeżeli zostaniemy zalani produktami z zachodu? Czy w związku z tym nie upadnie popyt na nasze produkty? Jak wytłumaczymy zdesperowanych rolników, którzy wysypują zboże na drogi? Warto wysunąć refleksje na ten temat. Warunkiem członkostwa Polski w Unii jest dostosowanie prawne. Konieczne jest przyjęcie całego dorobku prawnego Unii. Jest to nie tylko kwestia przetłumaczenia wielu aktów prawnych i ich przyjęcie przez Polskę, ale głównie zapewnienia ich przestrzegania. Dostosowanie prawa polskiego do wspólnotowego może okazać się kosztowne w niektórych dziedzinach np. przyjęcie standardów socjalnych i ochrony środowiska.
W obecnej fazie integracji polski rząd, w większym niż dotychczas stopniu uwzględnia potrzebę szerokiej konsultacji i akceptacji społecznej dla działań podejmowanych na etapie dochodzenia do członkostwa w Unii Europejskiej. Chcemy by wynegocjowany traktat członkowski był znany i aprobowany przez polskie społeczeństwo. Intencją rządu jest, zatem jak najlepsze wykorzystanie okresu rokowań członkowskich w celu informowania uświadamiającego skalę korzyści i wyznań płynących z naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Informacje winny być adresowane do ogół polskiego społeczeństwa.
Możliwie najszersza wiedza Polaków dotycząca UE jest gwarantem wykorzystania możliwości wynikających z naszego uczestnictwa w UE. Chcemy dyskutować o szansach, ale także o wyzwaniach i zagrożeniach związanych z procesem integracji, wierząc, że tego wymaga rzetelny dialog rządu i polskiego społeczeństwa.


SZANSE I ZAGROŻENIA DLA POLSKIEGO ROLNICTWA

Proces integracji Polski z UE rodzi zarówno wielką szanse jak i istotne zagrożenia dla polskiego rolnictwa. Uczestnictwo we wspólnym rynku sprawi, że producenci UE i polscy rolnicy staną się dla siebie bezpośrednimi konkurentami, oczekuje się, że liberalizacja związków gospodarczych pomiędzy Polską, a krajami UE, jaka nastąpi po uzyskania członkostwa otworzy drogę do wielu korzyści ekonomicznych.SZANSE:

• możliwość uruchomienia funduszy na dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów unii
• uzyskanie dostępu do bogatego rynku europejskiego
• potencjalne możliwości wzrostu eksportu rolnego a z drugiej strony dogodnego importu nowoczesnych produktów
• znaczny przepływ kapitałów inwestycyjnych i handlowych
• wzrost cen niektórych produktów i artykułów rolno – spożywczych
• dostęp do funduszy strukturalnych , których znaczenie w unii rośnie
ZAGROZENIA:

• wielkie koszty dostosowania i modernizacji polskiego rolnictwa
• trudności okresu przejściowego
• duża utrata znacznej części rynku krajowego
• kłopoty z przestrzeganiem norm i standardów związanych z jakością
• ograniczenie niektórych działań produkcji rolnej
• przeszkody stawiane na drodze do integracji

Elfkamroq

Podobne prace

Do góry