Ocena brak

Zagadnienia zw. z wykresem Ancony (kontrakcja, współczynnik strat prędkości; natężenie oraz prędkość przepływu)

Autor /NeusheNty Dodano /05.06.2007

Natężenie przepływu- w przestrzeni objętej przepływem wydzielamy pewną powierzchnię F, która nie jest powierzchnią prądu. Chcemy obliczyć natężenie przepływu przez tę powierzchnię. Weźmy w tym celu pod uwagę wektor dF elementarnej powierzchni w dowolnym punkcie P, leżącym na powierzchni F. Wektor prędkości v w tym punkcie nachylony jest do wketora dF pod kątem α. Kontrakcja – strumień wypływający przez otwór w ścianie lub dnie zbiornika wykazały, że przekrój strumienia w pewnej odległości od przekroju otworu wylotowego jest na ogół mniejszy od przekroju otworu. Kontrakcja zupełna- występuje jeżeli otwór wylotowy znajduje się w dostatecznej odległości od dna lub ścian normalnych do jego płaszczyzny kontrakcja niezupełna- występuje jeżeli otwór wylotowy znajduje się w niedostatecznej odległości od dna lub ścian normalnych do jego płaszczyzny wtedy kontrakcja występuje w mniejszym stopniu współczynnik kontrakcji – stosunek przekroju strumienia S do przekroju wylotowego S0. Można go wyznaczyć eksperymentalnie lub wyliczyć teoretycznie przy założeniu wielowymiarowości przepływu Zjawisko strat prędkości – różnica między wynikami pomiarów cieczy a wynikami uzyskanymi na drodze teoretycznej dotyczny prędkości średniej. Rzeczywista zmierzona prędkość średnia Vrz wypływu jest mniejsza od obliczonej teoretycznie. współczynnik prędkości- stosunek średniej prędkości rzeczywistej do prędkości teoretycznej (dla otworów kołowych zależy od liczby Reynoldsa. Podział przystawek: ze względu na: a)kształt przekroju wzdłużnego: walcowe, stożkowe, specjalne b) położenie osi: poziome, pionowe, ukośne c) sposób zamocowania przystawki w zbiorniku. Straty miejscowe –pośrednio lepkość sprawia, iż przy nagłych zmianach przekroju przewodu, podczas przepływu przez zawory, zwężki powstają wiry, które są dodatkowym źródłem strat Negri płynów Prędkość przepływu- jeżeli w poruszającym się płynie potrafimy zmierzyć samo tylko cisnienie dynamiczne totym samym możemy określić prędkość przepływu (korzystając ze wzoru V=√2Pd/ro.)

Podobne prace

Do góry