Ocena brak

Zadania zlecone powiatu

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

 • Lista zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 2. Finansowanie działalności policji i państwowej straży pożarnej

 3. Nadzór nad lasami prywatnymi

 4. Prowadzenie powiatowej inspekcji weterynaryjnej i sanitarnej

 5. Tworzenie i prowadzenie powiatowych centrów pomocy rodzinie

 6. Prowadzenie powiatowych urzędów pracy

 7. Nadzór budowlany sprawowany przez inspektoraty nadzoru budowlanego

 8. Rejestrowanie pojazdów

 9. Wydawanie i zatrzymywanie praw jazdy

 10. Finansowanie działalności komisji poborowych

Podobne prace

Do góry