Ocena brak

Zadania zlecone gminy

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

Zadania zlecone- inne zadania publiczne wynikające z uzasadnionych potrzeb państwa ustawowo zlecone do wykonania jednostkom samorządu terytorialnego. Są:

a) przekazywane na mocy regulacji ustawowej

b) przekazywane w drodze porozumień między jednostką samorządu terytorialnego a administracją rządową.

 • Lista zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

 1. Wypłaty zasiłków z pomocy społecznej

 2. Świadczenie usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi

 3. Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy

 4. Prowadzenie urzędów stanu cywilnego

 5. Wydawanie dowodów osobistych

 6. Prowadzenie działalności gospodarczej

 7. Oświetlenie dróg krajowych w miastach

 8. Prowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej

 9. Prowadzenie ewidencji nieruchomości

 10. Prowadzenie spisów wyborców

Podobne prace

Do góry