Ocena brak

Zadania własne województwa samorządowego

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

 • Podstawowym zadaniem samorządu województwa jest określenie strategii jego rozwoju

 • Uwzględnienie celów:

 1. Pielęgnowania polskości, rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców

 2. Pobudzanie aktywności gospodarczej

 3. Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa

 4. Zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń

 5. Kształtowanie i utrzymywanie ładu przestrzennego

 6. Tworzenie warunków rozwoju gospodarczego

 7. Utrzymywanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim

 8. Działania na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli

 9. Racjonalne korzystanie z zasobów przyrody

 10. Wspieranie rozwoju nauki

 11. Wspieranie rozwoju kultury

 12. Promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa

Podobne prace

Do góry