Ocena brak

Zadania Sądu Najwyższego

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Podstawowym zadaniem SN jest sprawowanie nadzoru orzeczniczego nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych, co m.in. ma na celu zapewnienie prawidłowości oraz jednolitości wykładni prawa i praktyki sądowej w dziedzinach poddanych jego właściwości.

SN wykonuje swoje funkcje w 2 podstawowych formach:

1). Podejmowanie środków odwoławczych od orzeczeń sądowych – jeżeli chodzi o sądy powszechne jest to tylko rozpatrywanie kasacji, natomiast w charakterze sądu II instancji SN orzeka w sprawach wojskowych.

2). Podejmowanie uchwał mających na celu wyjaśnienie wątpliwości prawnych.

SN nie może samodzielnie orzekać o konstytucyjności ustaw, jeżeli więc nabierze wątpliwości co do zgodności ustawy z Konstytucją, musi przedstawić odpowiednie pytanie prawne Trybunałowi Konstytucyjnemu.

SN wykonuje także inne czynności określone w Konstytucji i ustawach, np. orzekanie o ważności wyborów lub referendów.

Podobne prace

Do góry