Ocena brak

ZADANIA ROZWOJOWE W CIĄGU ŻYCIA WG. HAVIGHURST’A

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

a) Niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo ( 0 – 5/6 lat)

Uczenie się chodzenia.

• Uczenie się przyjmowania stałego pokarmu.

• Uczenie się mówienia.

• Uczenie się kontroli nad własnym ciałem.

• Uczenie się różnic płci i skromności seksualnej.

Kształtowanie się pojęć i uczenie się mowy do opisu rzeczywistości społecznej i fizycznej.

• Nabywanie gotowości do czytania, a także pisania.

• Uczenie się rozróżniania dobra i zła, początki rozwoju sumienia. 

b) Średnie dzieciństwo ( 5/6 – 12/13 lat)

• Nabywanie sprawności fizycznych potrzebnych w codziennym życiu, zwłaszcza w zabawach z rówieśnikami.

• Wytwarzanie zdrowych postaw wobec samego siebie i wzrastającego/rozwijającego się organizmu.

• Uczenie się przebywania z rówieśnikami, także bez obecności dorosłych.

• Uczenie się właściwych ról męskich lub kobiecych.

• Rozwijanie podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia.

• Rozwijanie pojęć potocznych przydatnych w życiu codziennym.

• Rozwijanie świadomości, moralności i skali wartości.

• Osiąganie niezależności osobistej.

• Rozwijanie postaw wobec grup społecznych oraz instytucji.

c) Adolescencja ( 12/13 – 18 lat)

• Nawiązywanie nowych, bardziej dojrzałych więzi z rówieśnikami obojga płci.

• Ukształtowanie roli męskiej lub kobiecej.

Akceptacja zmian zachodzących we własnym organizmie i efektywne posługiwanie się własnym ciałem.

• Osiągnięcie niezależności uczuciowej od rodziców i innych osób dorosłych.

• Przygotowanie do zawarcia małżeństwa i życia w rodzinie.

• Przygotowanie do kariery zawodowej (niezależności ekonomicznej)

• Rozwijanie ideologii (sieci wartości i systemu etycznego kierującego zachowaniem).

• Dążenie i osiągnięcie postępowania odpowiedzialnego społecznie.

d) Wczesna dorosłość ( 18 – 35 lat)

• Wybór małżonka/i.

• Uczenie się współżycia z małżonką/iem.

• Założenie rodziny.

Wychowywanie dzieci.

• Prowadzenie domu.

• Rozpoczęcie pracy zawodowej.

• Przyjmowanie odpowiedzialności obywatelskiej.

• Znalezienie pokrewnej grupy społecznej.

e) Wiek średni ( 36 – 60 lat)

• Wspomaganie dorastających dzieci tak, aby stawali się odpowiedzialnymi i szczęśliwymi ludźmi dorosłymi.

• Osiągnięcie dojrzałej odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej.

• Uzyskanie i utrzymywanie zadowalającej sprawności w pracy zawodowej.

Wypełnienie wolnego czasu zajęciami typowymi dla ludzi dorosłych.

• Traktowanie małżonka/i jako osoby.

• Akceptowanie i dostosowanie się do fizjologicznych zmian wieku średniego.

Przystosowanie do starzenia się rodziców.

f) Późna dojrzałość (powyżej 60 lat)

• Przystosowanie się do spadku sił fizycznych.

• Przystosowanie się do emerytury i zmniejszonych dochodów.

• Pogodzenie się ze śmiercią współmałżonka/i .

• Utrzymywanie stosunków towarzyskich z ludźmi w swoim wieku.

• Przyjmowanie i dostosowywanie się do zmiennych ról społecznych.

Urządzenie w sposób dogodny fizycznych warunków bytu.

Podobne prace

Do góry