Ocena brak

Zadania przedlekcyjne (planujące) i polekcyjne w modelu nauczania problemowego oraz ich związek z przebiegiem lekcji

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

Zadania przedlekcyjne

  1. wybór celów

  2. zaprojektowanie sytuacji problemowej

  3. wyposażenie i organizacja – logistyczna (pomoce naukowe – fragmenty książki, filmu)

Zadania polekcyjne:

  1. kontrola i ocena- sprawdzanie zrozumienia, listy kontrolne, ocena możliwości uczenia się

Do góry