Ocena brak

Zadania położnej w opiece nad kobietą z cukrzycą w okresie przedkoncepcyjnym

Autor /demetrio Dodano /09.06.2014

Opieka przedkoncepcyjna nad kobietą z cukrzycą ma na celu:

© włączenie chorej do udziału w procesie terapeutycznym; a osiągnięcie możliwie najniższego odsetka HbAlc bez nadmiernego ryzyka hipoglikemii;

o zapewnienie skutecznej antykoncepcji do czasu osiągnięcia stabilnej i zadowalającej kontroli głikemii;

• rozpoznanie, ocena i leczenie przewlekłych powikłań cukrzycy, tj. retino-patii, nefropatii, neuropatii, nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej.

Wielu autorów jest zdania, że najważniejszym warunkiem prawidłowego rozwoju ciąży i pomyśinego jej zakończenia jest wyrównanie metaboliczne cukrzycy, które powinno nastąpić na 8-12 tygodni przed poczęciem.

Zaplanowanie ciąży w optymalnym czasie pozwala na wyeliminowanie ryzyka zajścia w ciążę w okresie hiperglikemii czy nawet ketozy, które niekorzystnie wpływają na organogenezę we wczesnych stadiach rozwoju płodu. Istnieje silna zależność między stężeniem glukozy w surowicy krwi matki w okresie organogenezy a częstością występowania wad wrodzonych lub samoistnych poronień.- Brundage podaje, że co trzecia ciężarna z niewyrównaną glikemią jest zagrożona tego rodzaju powikłaniami. Badania Raźnej i wsp., mające na celu ocenę wpływu planowania poczęcia na liczbę poronień i dużych wad płodu, potwierdziły, że zaplanowanie ciąży u kobiet z cukrzycą typu 1 pozwala na osiągnięcie dobrego wyrównania metabolicznego cukrzycy przed zapłodnieniem oraz w pierwszych tygodniach jej trwania. Ponadto zaobserwowano, że świadome plany prokreacyjne u tych kobiet zmniejszają częstość występowania poronień samoistnych i wad wrodzonych u ich dzieci.

Przed koncepcją należy dążyć do osiągnięcia prawidłowych wartości hemoglobiny glikozylowanej, fruktozaminy oraz profilów dobowych glukozy w granicach normoglikemii.

Ważnym elementem w opiece nad kobietą z cukrzycą przed zajściem w ciążę jest ustalenie zasad insulinoterapii. Obecnie zaleca się, aby były to wysoko oczyszczone insuliny ludzkie podawane w co najmniej 4 wstrzyknięciach dziennie. Ważne jest także rygorystyczne przestrzeganie zaleceń dietetycznych, z zupełnym wyeliminowaniem cukrów prostych.

Mówiąc o opiece przedkoncepcyjnej nad kobietą z cukrzycą, nie można zapomnieć o chorych z typem 2 tej choroby. Sieradzki zaleca odstawienie doustnych leków przeciwcukrzycowych (także w terapii skojarzonej z insuliną)

i przejście na wyłączne leczenie intensywną insułinoterapią.

Bardzo ważną kwestią w przygotowaniu kobiety z cukrzycą do prokreacji jest eliminacja wszystkich ognisk zakażenia (zmiany okołowierzchołkowe zębów, infekcje dróg moczowych i narządu rodnego, kamica i infekcje dróg żółciowych, stany zapalne zatok itp.), gdyż wykluczenie niektórych z nich w okresie ciąży może okazać się utrudnione bądź wręcz niemożliwe. Ogniska infekcyjne powodują zwiększenie zapotrzebowania na insulinę, zwiększając tym samym możliwość wystąpienia stanów hiperglikemii.

Ponadto opieka medyczna nad kobietą z cukrzycą przed poczęciem dziecka jest ukierunkowana na nawiązanie otwartej relacji i przeprowadzenie szczegółowej rozmowy dotyczącej następujących zagadnień:

1.    W jaki sposób cukrzyca wpływ'a na przebieg ciąży, a ciąża na cukrzycę.

2,    W jaki sposób należy przygotować się do poczęcia dziecka, aby zapewnić

optymalne warunki dla prawidłowego przebiegu ciąży.

Wyjaśnienie powyższych kwestii przed podjęciem przez kobietę decyzji

o zajściu w ciążę pozwala uniknąć sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu matki i jej przyszłego dziecka.

Należy zachęcać kobiety z cukrzycą do planowania ciąży w młodym wieku, we wczesnym okresie rozwoju cukrzycy, zanim pojawią się powikłania, oraz w czasie optymalnego jej wyrównania.

 

Do góry