Ocena brak

Zadania komisji parlamentarnych

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Komisje sejmowe są wyspecjalizowanymi organami wewnętrznymi Sejmu (Senatu), zajmującymi się rozpatrywaniem, opiniowaniem i przygotowywaniem spraw stanowiących przedmiot obrad Sejmu (Senatu), a w szczególności wyrażaniem opinii o sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm (Senat), jego Marszałka lub jego Prezydium (art. 17 rSej).

Działania komisji przybierają różny charakter, w zależności od tego, z jaką funkcją Sejmu (Senatu) są one związane. Jeśli chodzi o:

  • funkcje ustawodawczą – komisje pełnią rolę organów przygotowujących rozstrzygnięcia, które zapadną na posiedzeniu plenarnym Sejmu (Senatu), formułują sprawozdania, wnioski i opinie, a więc występują w charakterze organów pomocniczych;

  • funkcję powoływania innych organów państwowych – komisje formułują także oceny i opinie, ale z uwagi na ich polityczny wymiar, podejmowanie decyzji należy raczej do klubów poselskich (senatorskich);

  • funkcję kontrolną Sejmu (Senatu nie dotyczy) – większość działań komisji jest adresowana na zewnątrz i nie przekłada się na późniejsze akty czy rozstrzygnięcia Sejmu.

Podobne prace

Do góry