Ocena brak

Zachowania motoryczne w okresie wczesnodziecięcym

Autor /kredka Dodano /25.04.2014

Wczesne dzieciństwo oznacza przedział wiekumiędzy 2. i 6. rokiem życia włącznie. Do tegomiejsca w rozdziale większość informacji skupionona procesach uzyskiwania przez dzieckonowych umiejętności ruchowych. Rozwój motorycznypodczas wczesnego dzieciństwa prowadzico prawda także do osiągnięcia nowychumiejętności, lecz niekoniecznie związanychz nowymi wzorcami ruchowymi. Jest tak, jakbydziecko nabyło wszystkie podstawowe wzorceruchowe i teraz tylko uczyło się stosowania ichw szeroko pojętej aktywności.

Podobne prace

Do góry