Ocena brak

Zachęta do filozofii Arystoteles

Autor /MeneuntokeSop Dodano /21.12.2007

„Zachęta do filozofii” Arystotelesa:


 adresatem „Zachęty…” jest Temison król Cypru.
1.
- szczęście nie polega na zdobyciu dóbr materialnych lecz na dobrym usposobieniu duszy
- mądrość powstaje z wiedzy i z poszukiwania rzeczy, które filozofia pozwala odnaleźć.
- obfitość rodzi zuchwalstwo, a ignorancja w połączeniu z wiedzą rodzi szaleństwo
2.
„filozofować” tzn. „zastanawiać się nad tym, czy powinniśmy filozofować, czy nie” jak też” oddawać się filozoficznym dociekaniom”

3. Istnieją dwa rodzaje wiedzy: służebna i kierująca. Z tą drugą wiaże się prawdziwe dobro, ten rodzaj wiedzy zapewnia poprawność sądów i ujmuje dobro jako całość, tą wiedzą jest filozofia.

4.
rzeczy, które powstały dzięki sztuce mają własne intencje, cel i przyczyne, nie powstały przypadkiem

5.
Sztuka naśladuje naturę i wypełnia luki, które natura pozostawiła i nie była w stanie wytworzyć rzeczy, które by je zapełniły.

6.
Człowiek jest najważniejszą istotą na ziemii, gdyż powstał z natury i według natury. Jest taki jak miał być.

7.
Najpierw powstało ciało, potem dusza, a na końcu mądrość. Mądrość jest więc najważniejsza, gdyż jest celem każdego istnienia.

8.
Wg Pitagorasa i Anaksagorasa człowiek powstał po to, aby oglądać niebiosa, czyli pogłębiać swą wiedzę i działać umysłem.

9.
Najlepszą częścią duszy ludzkiej jest Rozum, który znajduje się w części rozumnej i wszystko jest mu podporządkowane.

11.
W życiu oddanym przyjemnością konieczna jest też mądrość, gdyż nawet życie oddane przyjemności musi być zaopatrzone w mądrość i filozofowanie, gdyż filozofia to przyjemność.

13.
Rzeczy konieczne to rzeczy, bez których życie jest niemożliwe, rzeczy dobre to takie, które są cenione, lecz nic z nich nie musi wynikać.15.
Wiedza teoretyczna daje nam wskazówki, jak dokonywać wielu rzeczy według niej. Jest wzrokiem, bo nie rtworzy i kształtuje niczego, lecz daje właśnie wskazówki

16.
Dobro można osiągnąć przez korzystanie z wiedzy, gdyż nie leczymy się wiedzą o lekarstwach, lecz lekarstwami.

17.
Do uprawiania filozofii nie potrzeba zadnych narzędzi, ani odpowiedniego miejsca. Filozofować może każdy i ludzie robią to chętnie. Każdy może filozofować i oddawać się rozmyślaniom dłużej niż pracwac.

18.
Doskonały porządek – najlepsze i najważniejsze części stosuj się do swoich najlepszych właściwości. To co jest zdolniejsze do kierowania i przewodzenia jest lepsze, np. dusza jest lepsza od ciała.

19.
Żyć to znaczy przeżywać wrażenia zmysłowe (przeżywać aktualnie wrażenia zmysłowe (życie) i być zdolnym do przeżywania wrażeń zmysłowych – sen) pierwsze to działanie zmysłowe, drugie to doznawanie zmysłowe

20.
Żyje się poprzez poznawanie i zastanawianie się nad tym ci jest. Myśląc częściej i filozoficznie dociekając róznych rzeczy można żyć bardziej, czyli czerpać więcej korzyści z życia.

21.
Każdy żyjący cieszy się z życia w mniejszym lub większym stopniu. Każdy żyjący myśli, czyli filozofuje (też mniej lub więcej) , cieszymy się tylko z reczy przyjemnych, czyli z filozofii jako życia.

23
Ludzie boją się śmierci, gdyż rozum boi się zawsze tego, czego nie zna, co jest dla niego niejasne, ciemne, nieznane, a taka jest właśnie śmierć.

24.
Ludzie, którzy nie są światli i mądrzy ubiegają się o sławę i zaszczyty, gdyż nie znają wyższych celów. Ponadto życie jest krótkie i wydaje się, że np. sława jest wielka.

25
. Rozum ludzki zbliża człowieka do Boga. Zajmować należy się filozofią, gdyż to ona zbliża nas to wierzchołka możliwości, do działania doskonałego, do pogłębiania mądrości i wiedzy, czyli do zbliżenia ku Bogu!Jak Arystoteles zachęca do filozofii??

Arystoteles mówi, że mądrość jest najważniejsza, że nie ważne SA materialne bogactwa tylko to co jest w głowie. Mądrość poszerza się poprzez filozofowanie i rozmyslanie. To tylko jest dobre i pożyteczne, a każdy człowiek działa na własny koszt i zbliża się swym działaniem (czyli poszerzaniem rozumu) do Boga.

Podobne prace

Do góry