Ocena brak

Zabytki Dolnego Śląska

Autor /grainuini Dodano /26.03.2006

Zabytki Dolnego Śląska

1. Zamek Grodno w Zagórzu Śl. z XIII wieku - obecnie muzeum
Zamek Grodno jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych zamków śląskich. Powstał w XIII wieku jako jedno z ogniw systemu ochronnego na południowej granicy księstwa Świdnicko - Jaworskiego. Początkowo w rękach Piastów, potem czechów, mocno związanej z Polską rodziny panów z Łagowa - którzy przebudowują gotycki zamek w stylu renesansowym. Kolejnym właścicielem jest feudał niemiecki Jerzy von Eben. W 1789 r. wali się ściana południowa na dziedzińcu gotyckim oraz sąsiednie skrzydło mieszkalne. Prace konserwatorskie podjęte w 1824 miały przystosować obiekt dla potrzeb ruchu turystycznego. Prace konserwatorskie prowadzono również w latach 1957 - 1858 kiedy to umocniono wieżę, zabezpieczono mury i stworzono muzeum. Zespół zamkowy składa się z gotycko - renesansowego zamku górnego, wieży na skale oraz zamku dolnego - najmłodszej części. Zamek zbudowany jest z kamienia, a cegły użyto w późniejszych przybudówkach i renesansowych antykach. Wieża jest u dołu czworokątna, a wyżej ośmioboczna. Górna część zamku jest w ruinie. Na szczególną uwagę zasługują renesansowe portale oraz grafitowe dekoracje budynku bramnego. Na dziedzińcu znajduje się zabytek przyrody - stara lipa zwana sądową a w ocalałych salach mieści się niewielkie muzeum Wałbrzyskiego Oddziału PTTK. Z wieży zamkowej rozciąga się panoramiczny widok na zaporowe Jezioro Bystrzyckie ze oraz na okoliczne wsie.
2. Kościół św. Anny w Olszyńcu z XVI wieku.
Kościół św. Anny w Olszyńcu - jest to późnorenesansowy kościół poewangelicki /obecnie katolicki z 1593 r. restaurowany w 1926 r. Kościół ma drewniany strop kasetonowy. Obecny dach kościoła blaszany w przeszłości był gontowy/ prowadzone prace konserwatorskie w roku 1963 i 1964 objęły remont dachu, muru cmentarnego i wnętrza kościoła. Na obronny charakter obiektu wskazuje jego położenie na wzniesieniu oraz otoczenie murem i otworami strzelniczymi na strychu.
3. Kościół św. Rodziny w Niedźwiedzicy zbudowany pod koniec XV wieku
Późnogotycki kamienny kościół pod wezwaniem św. Rodziny z około 1600 r. przebudowany w 1704 /kruchta i zakrystia/, restaurowany w 1870 r. Wewnątrz późno gotycki tryptyk /Madonna z Dzieciątkiem, św. Wawrzyniec i św. Mikołaj z 1629 r./W kościele zachowały się renesansowe portale, gontowe pokrycie dachu zostało również zmienione na blaszane, zabytek w dniu dzisiejszym nadal spełnia funkcję służąc mieszkańcom wsi. Na zewnątrz znajduje się jeden z krzyży pokutnych oraz lipy - pomniki przyrody.
4. Drewniana XIX wieczna dzwonnica w Jugowicach
Dzwonnica wybudowana w 1828 r. restaurowana była w 1893 r.

5. Kościół św. Barbary w Walimiu
Kościół św. Barbary w Walimiu wybudowany w 1548 r. z wieżą z 1977 r. Do 1964 r. był kościołem ewangelickim, następnie katolicki.

Podobne prace

Do góry