Ocena brak

Zaburzenia zdrowia na tle wadliwego żywienia - osteoporoza.

Autor /toipapquatand Dodano /05.01.2007

Anatomia i fizjologia kości.

Tkanka kostna składa się ze składników organicznych i nieorganicznych. Do organicznych należą komórki kostne (osteocyty), tkanka łączna kości i włókna kolagenowe. Te organiczne struktury zapewniają kości elastyczność. Sole nieorganiczne, takie jak fosforan wapnia, fosforan magnezu i węglan wapnia, są odpowiedzialne za twardość i spoistość kości. Stabilność kości jest osiągana dzięki odpowiedniej grubości zewnętrznej kości zbitej i odpowiedniej strukturze wewnętrznej kości gąbczastej ułożeniu beleczek w formie trajektorii (łukowate beleczki wzdłuż linii maksymalnych obciążeń) (ryc. 1). Tworzenie organicznej macierzy kości i jej mineralizacja następują dzięki osteoblastom, które produkują także włókna kolagenowe. Przebudowa i resorpcja kości jest zadaniem osteoklastów. Aktywność osteoblastów i osteoklastów jest kontrolowana przez parathormon (PTH), kalcytoninę, witaminę D, estrogeny z jajników, testosteron, interleukinę 1 i interleukinę 6, czynnik martwicy guza alfa (TNF alfa) i czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów. Hamująco na osteoklasty działają estrogeny z jajników, a także kalcytonina z tarczycy. Parathormon z przytarczyc wzmaga aktywność osteoklastów. Kalcytonina i parathormon zachowują się wobec siebie antagonistycznie. Witamina D jest tworzona w skórze i zwiększa wchłanianie wapnia przez nabłonek jelitowy.

Co to jest osteoporoza?

"Osteoporoza jest uogólnioną chorobą metaboliczną kości, charakteryzującą się niską masą kostną, upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększoną jej łamliwością i podatnością na złamania" - tyle mówi definicja Światowej Organizacji Zdrowia. Co to oznacza w praktyce?
Na osteoporozę narażone są przede wszystkim kobiety w okresie menopauzalnym i pomenopauzalnym, jednak nie jest prawdą, że osteoporoza to choroba "zarezerwowana" dla starszych kobiet. Mogą na nią także cierpieć starsi mężczyźni, kobiety w ciąży oraz karmiące piersią oraz bardzo szybko rosnące dzieci.
Kość jest żywą tkanką, ulegającą przeciwstawnym procesom przebudowy - tworzenia i niszczenia. Procesy te trwają przez całe życie człowieka. Na ich przebieg mają przede wszystkim wpływ:

? hormony płciowe żeńskie - estrogeny i męskie - androgeny (stymulują tworzenie kości),
? inne hormony - parathormon (przyspiesza uwalnianie wapnia z kości) i kalcytonina (hamuje niszczenie kości),
? ilość wapnia w diecie,
? obecność witaminy D (przyspiesza wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego i jego wbudowywanie w strukturę kości),
? aktywność fizyczna (umiarkowane obciążenie mechaniczne kości powoduje jej wzmocnienie),
? brak lub obecność procesów, uznanych za szkodliwe dla prawidłowego metabolizmu kostnego.
Wapń jest jednym z najważniejszych pierwiastków, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek organizmu.

Podobne prace

Do góry