Ocena brak

Zaburzenia pamięci

Autor /demetrio Dodano /13.06.2014

Uszkodzenie pamięci krótkotrwałej. Początkowo pojawiają się problemy w odtworzeniu z pamięci, jaką czynność wykonywało się wczoraj, godzinę temu czy przed minutą. Trudności te pacjent może kompensować przez konfabulacje. Powtarzające się ubytki pamięci prowadzić mogą do dezorientacji, zagubienia, lęku czy drażliwości. W takich sytuacjach trzeba z chorym postępować w sposób bardzo delikatny. Informacje należy przekazywać pacjentowi w sposób jasny i zrozumiały, nie zwracać się do chorego podniesionym tonem. Polecenia powinno się wydawać w sposób krótki i zrozumiały dla chorego. Listę zakupów, plan dnia czy skomplikowane instrukcje warto zapisywać na kartce.

Uszkodzenie pamięci długotrwałej (tzw. historycznej). Jest to proces, który trwa najwolniej. Chory stosunkowo długo pamięta o wydarzeniach, doświadczeniach ze swojego życia. Ma również zachowaną wiedzę ogólną. Często pacjent opowiada o czasach młodości, okresu wojny czy pracy zawodowej, dzięki czemu ma poczucie zdrowia i bezpieczeństwa. W związku z tym należy choremu pozwolić na swobodne wypowiedzi na ten temat, okazując cierpliwość i aktywnie go słuchając.

Mogą dotyczyć czasu i miejsca, a w zaawansowanej postaci choroby - również własnej osoby. Pacjent ma problemy z określeniem pory roku, dnia, miesiąca. Ograniczona jest orientacja w terenie, zwłaszcza w miejscach mało znanych. W późniejszej fazie choroby pacjent nie może trafić do pomieszczeń we własnym domu, a nawet próbuje z niego uciekać („do własnego mieszkania”).

Chory ma problemy z określeniem własnego wieku oraz adresu zamieszkania i przedstawieniem się (nie pamięta swojego imienia i nazwiska). W takiej sytuacji zaleca się umieszczenie kalendarza, zegara i zdjęć najbliższych w widocznych miejscach. Powinno się unikać takich zmian, jak przemeblowanie, zmiana koloru ścian w otoczeniu chorego. Należy zadbać o to, aby pacjent miał przy sobie zapisane podstawowe informacje na swój temat. Zaleca się wszycie w garderobę chorego kartki z imieniem, nazwiskiem, adresem oraz numerem kontaktowym opiekuna.

 

Podobne prace

Do góry