Ocena brak

Zaburzenia pamięci

Autor /olek1 Dodano /14.01.2013

zaburzenia pamięci; objawy często występujące w chorobach psychicznych, szczególnie związanych z uszkodzeniem o.u.n. Dotyczą zwykle zarówno zapamiętywania, przechowywania, jak i odtwarzania engramów pamięciowych i są istotnym składnikiem m.in. -> otępienia. Przemijające upośledzenie zdolności zapamiętywania może występować w -> depresji lub nerwicy. Do z. p. należą m. in.: -> amnezja, -> konfabulacje, zespół amnestyczny Korsakowa (cechujący się utratą zdolności zapamiętywania z konfabulacjami), ekmnezja (typowa w zespole organicznym otępienia starczego dość dobra pamięć wypadków dawnych, przy bardzo słabej z bliższego okresu), identyfikujące zaburzenia pamięci (przekonanie, że widziało się lub słyszało coś, z czym chory styka się po raz pierwszy lub odwrotnie — postrzega jako nowe zjawisko rzecz znaną). Identyfikujące zaburzenia pamięci występują w normie w stanach zmęczenia, w depresji i hipomanii oraz w padaczce.

Podobne prace

Do góry