Ocena brak

zaburzenia pamięci

Autor /fajka Dodano /08.01.2013

zaburzenia pamięci - znaczne obniżenie w stosunku do normy sprawności funkcjonowania pamięciowego; bywają trudne do ustalenia, gdyż brak ostro zdefiniowanych granic oddzielających normę od patologii. Z.p. mogą występować w każdej z trzech faz pamięci oddzielnie, nie upośledzając przy tym pozostałych faz. Zaburzenia zapamiętywa-n i a zachodzą wtedy, gdy - pomimo nie zakłóconej percepcji - odbierane treści są przechowywane jedynie w niewielkim stopniu lub w ogóle nie ulegają przyswojeniu. Wskaźnikiem zaburzeń zapamiętywania może być też mniejszy od normalnego — zakres pamięci bezpośredniej, większa liczba powtórzeń koniecznych do opanowania treści oraz mniejsza odporność na wszelkiego rodzaju interferencje w czasie zapamiętywania. Objawom tym może towarzyszyć jednocześnie zupełnie dobre przechowywanie treści o dawno zaszłych wydarzeniach i łatwe ich przypominanie. Zaburzenia przechowywania występują wtedy, gdy po zapamiętaniu informacji stwierdza się ich trwałą niepamięć, nie dającą się wyjaśnić znanymi prawidłowościami — zapominania. Zaburzenia te mogą przybierać postać nagle powstającej niepamięci, tzw. — luki pamięciowej, odnoszącej się do krótkiego okresu poprzedzającego jakieś wydarzenie, mogą też obejmować niepamięcią okres bardzo długi, np. kilkuletni; zachowana jest przy tym pamięć zdarzeń, które zaszły przed okresem objętym niepamięcią. Zaburzenia tego typu są trudne do stwierdzenia, gdyż często występują wraz z zaburzeniami pozostałych faz pamięci. Zaburzenia przypominania mogą przejawiać się wyraźnie brakiem —gotowości pamięci, co powoduje trudności w dowolnym aktualizowaniu zapamiętanych informacji. Zaburzenia te mogą wiązać się z silnym napięciem emocjonalnym, uniemożliwiającym osobom znajdującym się np. w sytuacji egzaminacyjnej aktualizowanie opanowanych treści.

Podobne prace

Do góry