Ocena brak

Zaburzenia osobowości

Autor /Stounn Dodano /02.05.2007

Zaburzenia osobowości

Nr jednostki chorobowej wg WHO ICD -10
Zbiór zaburzeń psychicznych ma charakter epidemiologiczny , co 10 człowiek populacji na świecie, może być, miał lub będzie dotknięty jednym z zaburzeń psychicznych

Pojęcie i rodzaje zaburzeń osobowości
Zaburzenia osobowości: to trwały dysfunkcjonalny wzorzec wewnętrznych doświadczeń i zachowań , który w znaczącym stopniu odbiega od oczekiwań występujących w kulturze społecznej , w której żyje dana osoba

Kryteria diagnostyczne zaburzeń osobowości:
-Wzorzec ten ujawnia się w co najmniej dwóch spośród następujących sfer / poznawczej, emocjonalnej, interpersonalnej, kontrolno- impulsywnej
-Ów wzorzec jest sztywny i przejawia się wielokrotnie w różnych sytuacjach
-Wzorzec ten prowadzi do istotnego zakłócenia w funkcjonowaniu rodzinnym, zawodowym, środowiskowym itp.
-Jest stały, jego przejawianie uwidacznia się w okresie dorastania lub wczesnej dorosłości
-Wzorzec ten nie jest wywołany zaburzeniami somatycznymi / cielesnymi, lub używaniem różnorodnych substancji chemicznych / narkotyków, alkoholu/
3 wiązki zaburzeń osobowości:

Wiązka „A”
/ Nadmierna dziwaczność i ekscentryczność w zachowaniu /
-Osobowość paranoiczna
-Osobowość schizotypowa
-Schizoidalna

Wiązka „B” cechuje się dramatycznością zachowania, lekceważeniem konsekwencji i nadmierną emocjonalnością
-Osobowość narcystyczna
-Osobowość histrioniczna
-Osobowość Socjopatyczna / antyspołeczna/
-Osobowość Borderline - osobowość z pogranicza nerwicy i psychozy

Wiązka „C” cechy: utrwalony lęk, napięcie , częste przerażenie
-Osobowość unikająca
-Osobowość biernozależna
-Osobowość obsesyjno- kompulsyjna

Poza tymi wyróżnia się zaburzenia mieszane osobowości , którego w syndromie występują zaburzenia z kilku zaburzeń osobowości . Większość ludzi z zaburzeniami osobowości nie trafia do oddziałów terapeutycznych . Osoby z zaburzeniem osobowości nie odczuwają żadnego zaburzenia, ale osoby postronne odczuwają. Zaburzeniom osobowości towarzyszą zaburzenia lękowe, bo mają podobny patomechanizm ale odmienne objawy.
Charakterystyka ważniejszych zaburzeń:
Wiązka „A”

Osobowość schizotypowa
Objawy:
-Trudności w tworzeniu i utrzymywaniu bliskich związków interpersonalnych
-Myśli ksobne
-Myślenie magiczne
-Niezwykłe doświadczenia percepcyjne
-Różnorodne manieryzmy
-Podejrzliwość lub paranoiczność
-Wygląd dziwaczny
-Brak osób bliskich , przyjaciół
-Odczuwanie silnego niepokoju w sytuacjach społecznych, w obecności innych ludzi

Osobowość schizoidalna
-Wzorzec zachowania oparty na wycofaniu z relacji społecznych połączony ze słabą lub brakiem ekspresji emocjonalnej w sytuacjach interpersonalnych
-Brak pragnienia i przyjemności w kontaktach z innymi ludźmi
-Samotność wielopłaszczyznowa
-Czerpanie przyjemności o charakterze zredukowanym / źródłem przyjemności dla tego typu osób jest

Podobne prace

Do góry