Ocena brak

Zaburzenia lękowe

Autor /fireman Dodano /08.03.2006

Zaburzenia lękowe

Obie kategorie zaburzenia osobowości i zaburzenia lękowe mają jedną patogenezę
Zaburzenia lękowe zwane fobiami są powszechniejsze niż zaburzenia osobowości
Co 3 osoba będzie, była lub odczuwa dolegliwości zaburzeń lękowych
Istotą zaburzeń lękowych jest obecność obaw, lęku, strachu doświadczanego bezpośrednio lub w sposób wyimaginowany , odczuwanie objawów jako obcych niezgodnych z charakterem , będących źródłem intensywnego cierpienia / pacjent sam głęboko odczuwa zaburzenie/ .
Osoby odczuwające zaburzenia lękowe wymagają i zwykle z determinacją poszukują pomocy u psychologa czego nie robią tego osoby z zaburzeniem osobowości.
Zaburzenia lękowe mogą wystąpić w każdym wieku. Lęki mają charakter epizodyczny, tzn. występują wtedy gdy człowiek ma kontakt z określonym bodźcem lękotwórczym np. pająkiem, lęk prze zamkniętą przestrzenią itp.

Aspekty odczuwania lęku:
-aspekt poznawczy / percepcja i rozpoznawanie bodźców jako zagrażających poczuciu bezpieczeństwa
-aspekt somatyczny / reakcja pogotowia/ do ucieczki lub do walki/
-aspekt emocjonalny / uczucie grozy, paniki, przerażenia, niekiedy paraliż emocjonalny/
-aspekt behawioralny / zindywidualizowane reakcje mimowolne lub reakcje sprawcze próby radzenia sobie z lękiem np. niska samoocena z nie przygotowania się do egzaminu.

Reakcje lękowe mogą się pojawić pod wpływem:
1.bodźców nieokreślonych
2.bodźców określonego rodzaju ale obiektywnie niezagrażających

Analiza ważniejszych rodzajów lęku:

A/ Fobie specyficzne stały, nieuzasadniony strach przed obecnością lub upływem wyobrażenia określonego przedmiotu, sytuacji, zwierzęcia, rzeczy itp. / widok krwi/

B/ Lęk paniczny nawracające i nieoczekiwane nawroty napadów paniki, obecność obaw przed nawrotem wywołująca różnorodne zmiany w zachowaniu zwłaszcza w trakcie napadu lęku

C/ agrofobia -lęk przed przebywaniem w miejscach , w których trudno o pomoc i o ucieczkę

D/ uogólnione zaburzenia lękowe / lęk i niepokój odczuwany przez większą część dnia wraz Z następującymi objawami:
-bezradność i poczucie osaczenia
-szybkie męczenie się
-trudności w logicznym myśleniu
-nadmierna drażliwość
-duże napięcie mięśniowe i zaburzenia snu
-muszą wystąpić co najmniej 3 objawy aby stwierdzić agrofobię , skutkiem jest dyskomfort
D/ Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne/ zespół natręctw:
-aby stwierdzić tego typu zaburzenia trzeba rozpoznać obsesje, czyli nawracające uporczywe myśli, obrazy lub impulsy odorane przez chorego jako niepożądane i bezsensowne , trwające co najmniej 1 godz. dziennie
-elementem tego zaburzenia są kompulsje, czyli powtarzające się przymusowe czynności , będące punktem obsesji
-obsesje i kompulsje muszą występować w stopniu nadmiernym i być nieadekwatne do sytuacji
-częstym objawem towarzyszącym chorobie jest depresja
-obsesje i kompulsje mają najczęściej przebieg chroniczny i znacznie pogarsza się funkcjonowanie danej osoby

Najczęstsze objawy to:
1/ nadmierne częste mycie
2/ poczucie życia w grzechu, wątpienia
3/ kontrolowanie, ciągłe sprawdzanie
4/ ciągłe liczenie ,
5/ nadmierna sumienność
6/przesadny perfekcjonizm stanowi w przypadku niektórych chorych czynnik zwiększający
ryzyko samobójstwa
7/chorego nie opuszczają uporczywe myśli dotyczące zabrudzenia, częste samooskarżanie się.

Podobne prace

Do góry