Ocena brak

Zaburzenia afektywne

Autor /DoorseBroma Dodano /04.06.2006

1/ z.a. jednobiegunowe / zaburzenia depresyjne/
2/ z.a. dwubiegunowe / maniakalno- depresyjne/

Ad1/ dotyczą wielkiej depresji, cechują się apatią, spadkiem nastroju, energii

Zaburzenia nastroju należą do szczególnych dysfunkcji doświadczanych emocji, które polegają na subiektywnym doświadczaniu trwałych rozległych emocji, które zmieniają stosunek człowieka do siebie i do świata.

Główne rodzaje zaburzeń afektywnych:
1/ zaburzenia jednobiegunowe / wielka depresja/
2/ zaburzenia dwubiegunowe / maniakalno depresyjne/
3/ inne zaburzenia nastroju spowodowane użyciem środków psychoaktywnych / np. nadmierna ilość alkoholu, narkotyków/

Ad1/ objawy podstawowe:
- dysforia / złe samopoczucie i lub apatyczny nastrój o istotnym spadku nastroju
- utrata lub zmniejszenie wrażliwości na bodżce
- anhedonia / stała niezdolność do odczuwania przyjemności

Objawy drugorzędowe:
- wycofanie z kontaktów interpersonalnych
- poczucie beznadziejności pesymizm
- rozmyślanie o samobójstwie
- pojedyncze myśli samobójcze
- zaburzenia snu zwłaszcza wczesne budzenie się
- spowolnienie lub pobudzenie psychoruchowe
- zaburzenia odżywiania / zmniejszone łaknienie/
- Obwinianie siebie / bezzasadne poczucia winy/
- Problemy z koncentracją uwagi
- Obniżone czynności decyzyjne
- skłonności do używania alkoholu narkotyków
- występowanie płaczu bez przyczyny
Każdy człowiek wielokrotnie w ciągu roku może doświadczyć stanów nastroju depresyjnego
W lekkich przypadkach potrzebna jest psychoterapia, w cięższych farmakoterapia
Ad2/
Istotą choroby dwubiegunowej jest występowanie co najmniej 1 stanu depresyjnego i maniakalnego.

Zespół maniakalny:
Objawy:
- wzmożona aktywność motoryczna
- drażliwość o różnym natężeniu i lub przy wzmożonym nastroju
- przyśpieszenie procesów myślowych, / gonitwa myśli/, która przejawia się w charakterystycznym sposobie komunikowania się , ponadto występują takie objawy jak: urojenia wielkościowe, dziwaczne i impulsywne zachowania, przejściowe halucynacje i wybuchowość czyli tzw. Reakcje psychotyczne, które mogą występować u schizofreników.


Jak odróżnić zaburzenia psychotyczne w chorobach dwubiegunowych
W zaburzeniach maniakalnych w odróżnieniu od schizofrenicznych źródłem roztargnienia i pobudzenia są czynniki zewnętrzne a dla schizofreników zaburzenia wewnętrzne.

- w zespole dwubiegunowym w stanie manii pacjenci poszukują i są otwarci na relacje społeczne- są to osoby uciążliwe.
Przy czym schizofrenik unika relacji społecznych .
W przypadku choroby dwubiegunowej ludzie mają częściej myśli samobójcze

W chorobie dwubiegunowej wyróżniamy dwa typy dynamiki:
1/ nagły gwałtowny
2/ wolny stopniowy procesualny

Podobne prace

Do góry