Ocena brak

ZABOROWSKA KATARZYNA, pseud. Kaśka spod Łysicy

Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012

ZABOROWSKA KATARZYNA, pseud. Kaśka spod Łysicy, ur. 16 XI 1879 w Wilkowie (Kielecczyzna), zm. 6 V 1967 tamże, poetka, przedstawicielka ustnej twórczości ludowej. Pochodziła z rodziny małorolnych chłopów, pracowała na roli. Nie umiała czytać i pisać. Jej utwory kontynuują tradycje lud. pieśni, zwł. rel. (sąsiedztwo klasztoru w Św. Katarzynie). Układała gł. wiersze sławiące świętokrzyską przyrodę i lokalnych bohaterów (Langiewicz, Żeromski), a także poezje patriot. i satyr, o charakterze okolicznościowym. Utwory Z., spisane na pocz. l. sześćdziesiątych, druk. w „Tygodniku Kult." i „Zielonym Sztandarze", zostały włączone do antologii: Wiersze proste jak życie (1966, w oprac. R. Rosiaka), Antologia współczesnej poezji ludowej (1967, 1972, w oprać. J. Szczawieja), Wieś tworząca (1968, w oprac. E. i R. Rosiaków). Film telewizyjny poświęcony twórczości Z. (1970).

O ojczyznę troska, wybór, oprac, i posłowie W. Pomianowska, W. 1978.

Podobne prace

Do góry