Ocena brak

Ząbki

Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012

W ornamentyce:

1) denticuli, motyw w formie
pasa utworzonego z prostopadłościennych ząbków,
występujący w dolnej części gzymsu belkowań
porządku doryckiego i korynckiego; do ornamentyki
nowoż. przejęty od renesansu i stosowany niekiedy także
poza belkowaniem; wykonywany był w kamieniu,
stiuku i drewnie, naśladowany także w malarstwie iluzjonistycznym;

2) każdy motyw ornament, w formie
pasa z elementów zbliżonych kształtem do zębów;

3) zębami nazywa się czasem poszczególne elementy
grzebieni wieńczących budowle lub grzebienie attyk.

Podobne prace

Do góry