Ocena brak

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe

Autor /Milenka Dodano /31.01.2012

Inżynierowie w krajach często nawiedzanych przez powodzie opracowali wiele zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Najpowszechniejsze są wały wzdłuż brzegów rzek i wielkie zbiorniki retencyj­ne. W czasie powodzi w 1981 r. w Chinach, kiedy poziom wody w Jangcy podniósł się o dwadzie­ścia siedem metrów, dzięki systemowi zabezpie­czeń straty spowodowane przez wodę były już sto­sunkowo niewielkie - zginęły już nie miliony, lecz ,jedynie" 1000 osób.
Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych stała się jednym z priorytetów wzdłuż brzegów Missisipi. Erozja gleby w zlewisku Missisipi i Missouri, spowodowana wycinką lasów, zaora­niem stepów i zbyt intensywną uprawą, sprawiła, że do Missisipi wpływało coraz więcej mułowych osadów i jej dno stopniowo się podnosiło. Podnie­sienie poziomu dna pociągnęło za sobą podniesie­nie poziomu wody, dlatego niezbędne stało się wybudowanie wzdłuż brzegów setek kilometrów wałów przeciwpowodziowych.
Regulacja rzek nie zawsze przynosi pożądane efekty. Na przykład ukończona w 1968 roku Wiel­ka Tama Asuańska zapobiega corocznym wyle­wom Nilu. Jednak regularnie zalewane ziemie doliny Nilu właśnie dzięki tym powodziom były takie żyzne. Obecnie, pozbawione nanoszonego w ten sposób żyznego mułu, ziemie te muszą być użyź­niane sztucznymi nawozami. Ponadto zmniejsza się ilość osadów niesionych przez Nil do morza. Większa ich część osadza się w położonym za tamą jeziorze Nasser. W wyniku tego procesu delta Nilu cofa się i morska woda wdziera się w głąb lądu, stanowiąc zagrożenie dla pól uprawnych położo­nych w pobliżu delty.
Padający przez dłuższy czas deszcz wsiąka w podłoże i podmywa zbocza, wskutek czego cza­sami następują niezwykle groźne osunięcia zwa­łów ziemi. Jeśli na zboczu, lub bezpośrednio pod nim, znajdują się ludzkie domy, osunięcie takie może doprowadzić do katastrofy. Najtragiczniej­szym przykładem takiej katastrofy było osunięcie się zbocza w Rio de Janeiro, w czasie którego doszczętnie zniszczone zostały wybudowane na nim slumsy. W 1966 r. do tragedii doszło w Aberfan w Wielkiej Brytanii, kiedy to podmokła hałda kopalniana osunęła się na stojący u jej podnóża budynek szkoły. Zginęły wówczas 144 osoby. Katastrof takich można by uniknąć, gdyby ściślej przestrzegano przepisów budowlanych, które zabraniają wznoszenia budynków w pobliżu gli­niastych, niebezpiecznych zboczy.

Podobne prace

Do góry