Ocena brak

ZA CHLEBEM, nowela H. Sienkiewicza

Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012

ZA CHLEBEM, nowela H. Sienkiewicza, prwdr. w „Gazecie Pol." 1880 oraz w t. 4 Pism, Warszawa 1880, wyd. os. w Poznaniu 1880 (odb. z „Dziennika Pozn."). Ukazuje tragiczny los emigrancki chłopa pol. Wawrzona Toporka, przybyłego do Ameryki z córką Marysią, nie znającego języka ani warunków pracy w nowym środowisku. Opowiadanie, nie pozbawione akcentów melodramatycznych, miało w redakcji pierwszej (odczytywanej publicznie w pocz. 1880 w Warszawie i Poznaniu) szczęśliwe zakończenie; ponieważ jednak w Poznańskiem emigracja chłopska przybierała na sile, słuchacze Sienkiewicza przekonali go, iż nowela powinna stać się ostrzeżeniem dla poszukiwaczy chleba za oceanem. Nowela była pierwszą próbą wprowadzenia do literatury polskiej zagadnień chłopskiej emigracji zarobkowej. Przekłady na 21 języków.

Wyd. J. Krzyżanowski w: Pisma, t. 2, W. 1948.

Podobne prace

Do góry