Ocena brak

Z czego uzyskuje się energię?

Autor /road Dodano /31.01.2012

Społeczeństwa krajów wysoko rozwiniętych potrzebują olbrzymich ilości energii. Zasoby jej źródeł kurczą się z roku na rok, więc już dziś powinniśmy zadbać o to, by pewnego dnia nie zgasły światła naszych miast.
Mieszkańcy krajów Europy Zachodniej, Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Japonii, którzy stanowią tylko 12,5% ludności kuli ziemskiej, zużywają aż 60% całej, dostępnej na świecie energii.
Na 87,5% populacji zamieszkałej w krajach uboższych, które nie mogą sobie pozwolić na większe zużycie, przypada zatem pozostałe 40%. Większość energii uzyskuje się z paliw pochodze­nia organicznego, czyli z węgla, ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Paliwa te powstały ze skamieniałych szczątków prehistorycznych roślin i zwierząt; ich złoża są ograniczone i w zastrasza­jącym tempie maleją.
W krajach najbiedniejszych energię uzyskuje się z drewna i odchodów zwierzęcych czyli z su­rowców, których zasoby są odnawialne, choć mało wydajne, by sprostać oczekiwaniom ludności całe­go świata, której przybywa w tempie 90 min osób na rok.

Wraz z poszukiwaniem nowych metod wytwa­rzania energii, w społeczeństwach stale wzrasta świadomość na temat potrzeby jej oszczędzania. W tym względzie możliwości są nieograniczone: prawidłowe ocieplanie budynków, ograniczenie szeroko rozumianej konsumpcji, używanie mało­litrażowych samochodów, częstsze korzystanie ze środków komunikacji, które spalają mniej paliwa na jednego pasażera niż samochód osobowy, oszczędności w przemyśle czy przetwarzanie od­padków. Takie rozsądne postępowanie rozwiąza­łoby dwa problemy na raz - opóźniłoby wyczer­panie się naturalnych zasobów paliw pochodzenia organicznego, a także miałoby zbawienny wpływ na środowisko.

Podobne prace

Do góry