Ocena brak

XX WIEK - Muzyka polska w latach międzywojennych

Autor /Halszka Dodano /04.04.2013

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku stworzyło całkowicie nową sytuację w muzyce polskiej. Centrum życia i ruchu muzycznego stała się Warszawa; tu zaczęli się osiedlać na stałe niemal wszyscy wybitni kompozytorzy, wśród nich także wracający po długoletnim po­bycie za granicą.

W Ministerstwie Oświecenia Publicznego powstał osob­ny Departament Sztuki i Kultury. Na nowych podstawach oparto system szkolnictwa muzycznego — upaństwowiono konserwatoria w Warszawie, w Poznaniu i Katowicach, ustanowiono nagrodę państwową dla wybit­nych i zasłużonych kompozytorów.

Obok Warszawy także inne miasta miały status ważnych ośrodków życia kulturalnego — Kraków ze swoją Filharmonią, Poznań ze stojącą na wysokim poziomie Operą, Lwów z Teatrem Wielkim dającym kilkadziesiąt spektakli operowych w sezonie. Bogato rozwinął się muzyczny ruch wydawniczy; niemal równocześnie powstało kilka czasopism muzycznych, m.in. „Przegląd Muzyczny" wy­dawany w Poznaniu oraz miesięcznik „Muzyka" w Warszawie.

Podobne prace

Do góry