Ocena brak

XML

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011

Definicja

XML (ang. eXtensible Markup Language) - rozszerzalny język znaczników. Stanowi on uproszczoną wersję języka SGML, a dokładniej jego podzbiór. XML jest metajęzykiem służącym do definiowania innych języków. Jest to język znaczników, w którym nie sprecyzowano ani zestawu znaczników, ani gramatyki języka. Ma więc nieograniczone możliwości rozbudowy, jest rozszerzalny - stąd jego nazwa. (Sokół, 2002, s. 7).


Historia

Język XML powstał na bazie języka SGML (Standard Generalized Markup Language). SGML został stworzony w latach sześćdziesiątych XX wieku przez Charlesa Goldfarba, Eda Moshera i Raya Lorie pracujących w laboratoriach IBM. Jest to uogólniony język znaczników służący do ujednolicania struktury i formatu różnego typu informacji, jednak jego złożoność nie pozwoliła na szersze zastosowania. Bardzo popularnym stał się natomiast język HTML, będący aplikacją SGML. W 1995 roku Don Connolly dołączywszy do kadry World Wide Web Consortium (W3C), wprowadził SGML do listy działalności W3C. Powołana została grupa składająca się z 11 członków, którzy rozpoczęli prace nad uproszczoną wersją języka SGML. Wynikiem ich prac była pierwsza wersja robocza języka XML opublikowana 14 listopada 1996 roku. Po dwóch latach pracy, 10 lutego 1998 roku W3C zarekomendowała XML w wersji 1.0.XML stał się podstawą do stworzenia różnego rodzaju języków, takich jak:

 • ODF (OASIS Open Document Format for Office Applications) - format zapisu dokumentów biurowych,
 • SVG (Scalable Vector Graphics) - format grafiki wektorowej,
 • MathML (Mathematical Markup Language) - opis formuł matematycznych,
 • XHTML (Extensible HyperText Markup Language) - język służący do tworzenia stron WWW,
 • XUL (XML-based User-interface Language) - język używany do opisu interfejsu użytkownika
i wielu innych.


Skład dokumentu XML

Przykład prostego wykorzystania języka XML:


<nowiki>

<source lang="xml">


<?xml version"1.0" encoding"iso-8859-2"?>


< dokument>
<pozdrowienia>
Witaj czytelniku!!
</pozdrowienia>

</dokument>


</source>

</nowiki>


Pierwszym elementem każdego dokumentu XML jest instrukcja przetwarzania <?xml version"1.0" encoding"iso-8859-2"?>. Określa ona rodzaj używanej wersji XML-a, arkusz stylów, język kodowania lub inne informacje potrzebne do poprawnego przetworzenia danych XML (McLaughlin, 2001, s.47).


Po tej instrukcji przetwarzania pojawia się nowy znacznik <dokument>, który jest elementem głównym, najwyższym w hierarchii elementem dokumentu XML. Znacznik ten, w połączeniu z odpowiadającym mu znacznikiem zamykającym, otacza całą pozostałą zawartość dokumentu XML. Można używać dowolnej nazwy znacznika, byle tylko zaczynała się od litery lub podkreślenia i dalej zawierała jedynie litery, cyfry, podkreślenia, kropki i myślniki. Znaczniki XML zawsze zaczynają się znakiem mniejszości i kończą znakiem większości (Holzner, 2001, s. 4).


Kolejny znacznik <pozdrowienia> jest podrzędnym elementem zawierającym treść tekstową Witaj czytelniku!! . Oba elementy mogą zawierać różne dane, trzeba jednak przestrzegać kilku zasad:

 • nazwa elementu musi rozpoczynać się literą lub podkreśleniem, po którym może wystąpić dowolna liczba liter, cyfr, podkreśleń, łączników lub kropek, nazwy nie mogą zawierać spacji,
 • w nazwach elementów XML rozróżniana jest wielkość liter,
 • każdy otwarty element musi zostać zamknięty (McLaughlin, 2001, s.49).

 • Autor: Bartłomiej Maruszak
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry